KRIS kommer med uttalande angående granskning av utbildningsprojekt

I dagarna har SVT rapporterat om att Arvsfonden gjort en granskning av utbildningsprojektet KRIS Livsstilskoordinator. Arvsfonden menar att granskningen pekar på brister i den ekonomiska redovisningen. I och med det har KRIS ordförande och Riks KRIS Styrelse nu valt att gå ut med ett pressmeddelande. Vägen ut publicerar här pressmeddelandet i sin helhet.

2016 fick KRIS ett bidrag från Arvsfonden för att bedriva ett utbildningsprojekt. Målet har varit att ta fram en folkhögskoleutbildning som är anpassad efter KRIS målgrupp: personer med bakgrund av kriminalitet, missbruk och olika neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Så har också skett. I fyra år har KRIS i samarbete med VAL-BO Utbildning och Tollare Folkhögskola bedrivit Arvsfondsprojektet KRIS livsstilskoordinator. Elever från tre årskullar, varav den sista ingick i det ordinarie folkhögskoleutbudet, har tagit examen och blivit ” livsstilskoordinatorer.”

Det innebär att de har fått behörighet att arbeta som elevstödjare, boendestödjare, behandlingsassistenter samt fått en grund för vidare studier. Utbildningen har varit uppskattad av både mentorer och elever. Vi har fått ut cirka 40 elever som påbörjat och fullföljt utbildningen. Många av dem jobbar idag någon annanstans som behandlare. Andra har vidareutbildat sig.

Sedan januari 2020 har Arvsfonden inlett en granskning av projektet. Med den på bordet menar man att det finns brister i den ekonomiska redovisningen, att bidraget gått till utgifter det inte ska gå till. Vi välkomnar all granskning av vår verksamhet som kan leda till att oegentligheter kommer upp till ytan och att verksamheten förbättras.

Men granskningen går att vinkla på många sätt. Att vinkla det till att det har satts i system att lura Arvsfonden på bidrag blir ett hårt slag för oss. Det är ingen hemlighet att KRIS har gått igenom mycket turbulens. Om detta har media rapporterat. Jag har varit ny förbundsordförande sedan slutet av 2019. Jag och den nya styrelsen för Riks KRIS kämpar för fullt med att göra om och göra rätt.

I tre år har vi fått bidrag årsvis för projektet Livstilskoordinator. Bidragen redovisades år för år och vi fick godkänt alla dessa år. Det har också skett kontinuerliga kontroller. Projektet var noga övervakat av Arvsfondens handläggare under åren vi bedrev utbildningen.

Gällande alkohol: Drogfrihet är och har alltid varit en av våra viktigaste deviser. Vi räknar alkohol som drog. Det har inte druckits alkohol för pengar som ska gå till projektet, eller i några andra projekt eller verksamheter vi har.

Vi välkomnar utredningen från Kammarkollegiet. Vi har varit samarbetsvilliga under hela processen. Vissa saker har vi varit överens om, andra inte. Men vi är som sagt villiga att göra rätt för oss.

KRIS är en förening som gör och har gjort stor skillnad för människor i missbruk, kriminalitet och utanförskap. Vi har hjälpt människor att återanpassas till samhället och detta utbildningsprojekt har minst sagt varit en del i detta. Vi gör skillnad. Vi ber alla medlemmar att inte tappa tron på KRIS just nu när ni behövs som mest och därför ber vi alla att undvika att spekulera och sprida obekräftade uppgifter.

Till sist vill vi tacka alla lokalföreningar för allt det arbete ni gör för KRIS varje dag.

Med vänlig hälsning
Ordförande Germay Woldu och Riks KRIS styrelse

Redaktionen