Är ett sverige fritt från knark ett orimligt mål

 

I Sverige är det olagligt att tillverka, sälja, köpa, langa, smuggla och bruka narkotika. Men idag pågår det diskussioner om huruvida eget bruk av narkotika ska avkriminaliseras eller ej – och i frontlinjen för en lagändring står Vänsterpartiet. Men även forskare och andra debattörer anser att en lagändring kan komma att bli aktuell. Viktigt att komma ihåg är att det är en stor skillnad mellan en legalisering och en avkriminalisering,
  – En del partier tror att Vänsterpartiet vill legalisera eget bruk av narkotika. Och då tycker jag att man bör läsa på, för så är inte fallet, sägerVänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö.

Vänsterpartiet är också tydliga med att de tar avstånd till alla förslag gällande legalisering av illegala droger eftersom konsekvensen skulle vara att allt fler människor skulle riskera att fastna i ett beroende. Innehav, tillverkning och försäljning av narkotika ska där-för vara fortsatt olagligt. Partiet menar att det viktigaste är att få stopp på langningen snarare än att jaga enskilda missbrukare, för själva ”kriminaliseringen minskar inte miss-bruket” går det att läsa på partiets hemsida.

– Och jag tror inte att fler människor kommer att vilja testa narkotika eller riskerar att bli beroende bara för att det egna bruket skulle avkriminaliseras. Jag tror däremot att man måste arbeta mer förebyggande och beroende personer måste få hjälp och stöd direkt. Så ser det inte ut idag, säger Karin Rågsjö. Viktigt att också förstå är att beroende är en sjukdom. Det behövs ett större fokus på jämlik hälsa, vård och sociala insatser, säger hon.

 

Narkotikarelaterade dödsfall; vanligt i Sverige

Enligt en rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA är Sverige ett av de länder i Europa som har flest narkotikarelaterade dödsfall. Karin Rågsjö och Vänsterpartiet anser därför att man har misslyckats med den svenska narkotikapolitiken och menar att det finns flera förklarliga skäl till detta.

– Under flera års tid har det skurits ner både inom beroendevården och socialtjänsten och det har såklart drabbat beroende personer väldigt hårt. Det är vansinnigt många som dör av överdoser.

– Vänsterpartiet vill ha en fortsatt restriktiv narkotikapolitik men den måste vara förenad med andra åtgärder som fattas idag. Och att det är så många människor som inte får adekvat hälsovård borde vid det här laget ha väckt ett stort intresse bland politiker, säger Rågsjö

– Sen har vi också använt oss av tvivelaktiga metoder. LVM-vård kan ju låta jättebra, men om man tänker sig att man betalar 2000–3000 kronor om dygnet så ska ju kommunen få tillbaka en person som mår mycket bättre. Och så är det inte. Det är mycket som måste göras. Vi är inte världsbäst på narkotikapolitik, säger hon.

Jessica Vikberg, ordförande för RNS, Riksförbund Narkotikafritt Samhälle, har alltid varit en stark narkotikamotståndare. Hon menar å andra sidan att narkotikapolitiken faktiskt bidragit till en del positiva effekter.

– Vi ser inte ett öppet missbruk på Sveriges gator, något som kan vara vanligt förekommande i andra länder. Men för RNS räknas varje dödsfall som en tragedi och målet är att minska dem. Och många av dessa dödsfall är relaterade till narkotikaklassade läkemedel som läkare skriver ut, säger Vikberg.

Granskning av rådande lagstiftning

I över tio år har Vänstern som parti ensamma argumenterat för en avkriminalisering, men enligt Karin Rågsjö börjar diskussionen ta fart inne i riksdagen och menar att det händer ganska mycket kring just den här frågan.

– Jag tycker att diskussionen har en annan tonalitet idag än tidigare, inom nästa alla partier faktiskt. Men jag skulle önska att Socialdemokraterna hade ett mer forskningsbaserat arbete på området.

–Jag ska inte döma. Socialdemokraterna som är regeringspartiet tillsammans med Miljöpartiet måste använda sig av en annan omvärldsanalys och titta på andra länders arbete med narkotikapolitiken. Det är så farligt med enkla lösningar och populistiska förslag. Det behövs en palett av lösningar, säger Karin Rågsjö.

Både Vänstern och Centerpartiet vill utreda rådande lagstiftning för att se över dess effekter.

– Fick de personer som dömdes för eget bruk hjälp? Har de arbete? Pluggar de? Vi vill se över alla faktorer och utreda vad lagen faktiskt lett till, säger Rågsjö. Och om det visar sig att rådande lagstiftning faktiskt har bidragit till en positiv utveckling får Vänstern släppa sin idé, men att så skulle vara fallet, det tvivlar hon på.

I Norge har man tagit fram en reform för att avkriminalisera eget bruk och istället erbjuda vård. De personer som använder droger eller har på sig små mängder narkotika för eget bruk begår inte ett brott och kan därför bemötas men andra åtgärder, som exempelvis ett obligatoriskt samtal med en så kallad avrådningsnämnd där advokat, läkare och socialar-betare ingår.

– Något som visat sig vara mycket framgångsrikt, säger Rågsjö.

Mål och ambition

Ambitionen med en avkriminalisering är att minska dödstalen, se till att människor får en bra hälsa och att hjälpa dem som vill komma ur sitt beroende. Och de människor som inte förmår att sluta ska i alla fall få överleva, säger Rågsjö. Förhoppningen med avkriminaliseringen är också att komma åt de som tjänar de stora pengarna, alltså smugglarna och langarna.

– Det skulle vara intressant att se vad som händer om polisen vänder strålkastarljuset mot de stora hajarna. Det är väldigt många som blir dömda eller hamnar i registret för eget bruk, men av de som langar och smugglar är det bara några få procent av fallen som klaras upp. Och på grund av detta blir förutsättningarna för den missbrukande som vill söka hjälp sämre, säger Karin Rågsjö.

Kritik mot Vänstern

Jessica Vikberg menar att Sveriges narkotikapolitik ska vara fortsatt restriktiv. Vikberg riktar därför kritik mot Vänsterpartiet och avkriminaliseringen.

– Det är en galen idé som sänder ut dåliga signaler till alla inblandade ungdomar, föräldrar, langare och smugglare. Och om vi slår hål på myten om att folk hamnar i fängelse för att de konsumerar droger och att man inte vågar söka hjälp på grund av konsumtionsförbudet så blir det ännu tydligare varför förbudet bör vara kvar, säger Wikberg

–Polisen vill att man söker hjälp. Men om rådande lagstiftning faktiskt fungerat skulle situationen i Sverige sett helt annorlunda ut, Lagen borde redan haft sin inverkan och det borde vara färre som testar och blir beroende av narkotika? Mellan 700–900 personer dör av överdoser i narkotika i Sverige varje år, säger Rågsjö

– Man kan ibland hamna i skumma diskussioner med exempelvis RNS eftersom de bara tror på repression, och det fungerar inte. Man måste kunna mötas och inse att det här är ett jätteproblem, säger Rågsjö Och visst förstår Jessica Vikberg att detta är ett problem och menar att om RNS bara trott på repression hade de knappast arbetat med Narkotikafri skola, som är ett av deras viktigaste projekt. RNS tror också på förebyggande arbete och tillgångsbegränsning. Metadon och liknande substitut kan vara en del i behandlingen om målet är drogfrihet. Med det tenderar i vissa länder att bli något man ger även till väldigt unga personer istället för att ge dem redskap för att sluta bedöva sig med droger.

– Det gäller att fånga upp människor innan de blir beroende och det måste finnas en missbruksvård som är fri från medicinering. Och bara för att inblandade inte kan kommunicera får vi inte ge upp. Det handlar om att ha drogkurage – att göra det man kan oavsett om man är socionom, morsa eller tullare. Det finns heller ingen logik i att innehav skulle vara förbjudet men ha det i kroppen, där det gör skada, skulle vara okej, säger Vikberg.

– Hela vitsen med att narkotika är illegalt är ju att det inte ska skada individen, säger hon

 

Förebyggande insatser

Regeringen behöver utveckla polisens, tullens och socialtjänstens förmåga att stoppa narkotikan och att kunna ge rätt hjälp vid rätt tillfälle, menar Jessica Vikberg.

– Vi måste även stoppa ”langningen” från läkarhåll och hjälpa personer med hög riskfaktor genom rätt vård. Tvångsvård när så behövs, säger hon Och där instämmer Karin Rågsjö som också menar att koncentrationen måste riktas mot att arbeta med förebyggande insatser.

– Nu kommer sprutbytesprogrammet byggas i hela landet. Men det har funnits ett antal personer som stått emot detta förslag och det är sorgligt eftersom det inneburit att många har dött och farit illa. Men idag är alla partier överens i den frågan, och jag är jätteglad för det, säger Rågsjö

Men som tullare tycker Jessica Vikberg att det är konstigt att ge verktyg till människor med ett beroende, men har förståelse för konceptet om det är så att det leder till att missbrukare tar tag i sin beroendesituation.

– Men gör man det om staten säger ”ta inte droger” med ena handen ”men här har du sprutor” med andra? Jag är kluven. Visa att det fungerar och då menar jag inte att staten ska tjäna pengar på att färre får HIV, utan att man hjälper dem som tar sig tid att hämta sprutor, säger Wikberg

För att minska dödsfallen menar Karin Rågsjö att det ska finnas större tillgång på Naloxon, en substans som motverkar effekterna och följderna av opioider som heroin och morfin.

– Det ska finnas Naloxon överallt, inte bara på kliniker. För det är ju inte något som man kan bli beroende av, utan det räddar liv. Ge det till människor på gatan också.

RNS anser också att Naloxon är bra, men Jessica Vikberg menar att man behöver ta tillfället att hjälpa dem är i behov av substansen.

– Så att de också kan få ett värdigt liv framöver, säger hon

I förebyggande syfte vill Vänstern även att det ska finnas fler öppna kliniker och att fler resurser ska läggas på regionernas beroendearbete och till socialtjänsten. Det ska också skapas bättre förutsättningar för unga som är på väg in ett beroende att ta sig ut och flödet av opiater på internet ska stoppas.

– Det behövs även en lagändring där psykiatrin ska vara ansvarig för beroende med psykisk ohälsa, inte socialtjänsten. Socialtjänsten ska vara garanten för bland annat försörjningsstöd och bostäder, säger Karin Rågsjö.

 

En lagändring nära?

Regeringen uppmanas av ett enigt socialutskott i riksdagen att se över vårdansvaret för personer med beroendeproblem och psykisk ohälsa och att det kan samlas hos en huvud-man. Regeringen uppmanas även att utreda tvångsvårdslagarna, säger Karin Rågsjö.

Att den svenska narkotikapolitiken är ett hett samtalsämne råder det inget tvivel om. Att fler riksdagspartier öppnat upp för diskussion är enligt Karin Rågsjö, även det ett faktum. Både Karin Rågsjö och Jessica Vikberg vill att narkotikapolitiken i Sverige ska vara fortsatt restriktiv. Men vad som framgått här är att åsikten, definitionen och uppfattningen av vad restriktivitet faktiskt innebär skiljer sig åt – och det återstår för oss att se om, eller kanske till och med när, en lagändring kan komma att träda i kraft.

Viktigt att komma ihåg är att det är en stor skillnad mellan en legalisering och en avkriminalisering, säger Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö.

– En del partier tror att Vänsterpartiet vill legalisera eget bruk av narkotika. Och då tycker jag att man bör läsa på, för så är inte fallet.

Vänsterpartiet är också tydliga med att de tar avstånd till alla förslag gällande legali-sering av illegala droger eftersom konsekvensen skulle vara att allt fler människor skulle riskera att fastna i ett beroende. Innehav, tillverkning och försäljning av narkotika ska där-för vara fortsatt olagligt. Partiet menar att det viktigaste är att få stopp på langningen snarare än att jaga enskilda missbrukare, för själva ”kriminaliseringen minskar inte miss-bruket” går det att läsa på partiets hemsida.

– Och jag tror inte att fler människor kommer att vilja testa narkotika eller riskerar att bli beroende bara för att det egna bruket skulle avkriminaliseras. Jag tror däremot att man måste arbeta mer förebyggande och beroende personer måste få hjälp och stöd direkt. Så ser det inte ut idag, säger Karin Rågsjö.

–Viktigt att också förstå är att beroende är en sjukdom. Det behövs ett större fokus på jämlik hälsa, vård och sociala insatser, menar Rågsjö.

 

Narkotikarelaterade dödsfall; vanligt i Sverige

Enligt en rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA är Sverige ett av de länder i Europa som har flest narkotikarelaterade dödsfall. Karin Rågsjö och Vänsterpartiet anser därför att man har misslyckats med den svenska narkotikapolitiken och menar att det finns flera förklarliga skäl till detta.

– Under flera års tid har det skurits ner både inom beroendevården och socialtjänsten och det har såklart drabbat beroende personer väldigt hårt. Det är vansinnigt många som dör av överdoser.

– Vänsterpartiet vill ha en fortsatt restriktiv narkotikapolitik men den måste vara förenad med andra åtgärder som fattas idag. Och att det är så många människor som inte får adekvat hälsovård borde vid det här laget ha väckt ett stort intresse bland politiker, säger Karin Rågsjö.

– Sen har vi också använt oss av tvivelaktiga metoder. LVM-vård kan ju låta jättebra, men om man tänker sig att man betalar 2000–3000 kronor om dygnet så ska ju kommunen få tillbaka en person som mår mycket bättre. Och så är det inte. Det är mycket som måste göras. Vi är inte världsbäst på narkotikapolitik, säger Karin .

Jessica Vikberg, ordförande för RNS, Riksförbund Narkotikafritt Samhälle, har alltid varit en stark narkotikamotståndare. Hon menar å andra sidan att narkotikapolitiken faktiskt bidragit till en del positiva effekter.

– Vi ser inte ett öppet missbruk på Sveriges gator, något som kan vara vanligt förekom-mande i andra länder. Men för RNS räknas varje dödsfall som en tragedi och målet är att minska dem. Och många av dessa dödsfall är relaterade till narkotikaklassade läkemedel som läkare skriver ut, säger Jessica Vikberg.

 

Granskning av rådande lagstiftning

I över tio år har Vänstern som parti ensamma argumenterat för en avkriminalisering, men enligt Karin Rågsjö börjar diskussionen ta fart inne i riksdagen och menar att det händer ganska mycket kring just den här frågan.

– Jag tycker att diskussionen har en annan tonalitet idag än tidigare, inom nästa alla par-tier faktiskt. Men jag skulle önska att Socialdemokraterna hade ett mer forskningsbaserat arbete på området.

–Jag ska inte döma. Socialdemokraterna som är regeringspartiet tillsammans med Miljö-partiet måste använda sig av en annan omvärldsanalys och titta på andra länders arbete med narkotikapolitiken. Det är så farligt med enkla lösningar och populistiska förslag. Det behövs en palett av lösningar, säger Karin Rågsjö.

 

Både Vänstern och Centerpartiet vill utreda rådande lagstiftning för att se över dess effekter.

– Fick de personer som dömdes för eget bruk hjälp? Har de arbete? Pluggar de? Vi vill se över alla faktorer och utreda vad lagen faktiskt lett till, säger Rågsjö. Och om det visar sig att rådande lagstiftning faktiskt har bidragit till en positiv utveckling får Vänstern släppa sin idé, men att så skulle vara fallet, det tvivlar Karin Rågsjö på.

I Norge har man tagit fram en reform för att avkriminalisera eget bruk och istället erbjuda vård. De personer som använder droger eller har på sig små mängder narkotika för eget bruk begår inte ett brott och kan därför bemötas men andra åtgärder, som exempelvis ett obligatoriskt samtal med en så kallad avrådningsnämnd där advokat, läkare och socialar-betare ingår.

– Något som visat sig vara mycket framgångsrikt, säger Karin Rågsjö.

 

Mål och ambition

Ambitionen med en avkriminalisering är att minska dödstalen, se till att människor får en bra hälsa och att hjälpa dem som vill komma ur sitt beroende. Och de människor som inte förmår att sluta ska i alla fall få överleva, säger Rågsjö. Förhoppningen med avkriminaliseringen är också att komma åt de som tjänar de stora pengarna, alltså smugglarna och langarna.

– Det skulle vara intressant att se vad som händer om polisen vänder strålkastarljuset mot de stora hajarna. Det är väldigt många som blir dömda eller hamnar i registret för eget bruk, men av de som langar och smugglar är det bara några få procent av fallen som klaras upp. Och på grund av detta blir förutsättningarna för den missbrukande som vill söka hjälp sämre, säger Karin Rågsjö.

 

Kritik mot Vänstern

Jessica Vikberg menar att Sveriges narkotikapolitik ska vara fortsatt restriktiv. Vikberg rik-tar därför kritik mot Vänsterpartiet och avkriminaliseringen.

– Det är en galen idé som sänder ut dåliga signaler till alla inblandade – ungdomar, för-äldrar, langare och smugglare. Och om vi slår hål på myten om att folk hamnar i fängelse för att de konsumerar droger och att man inte vågar söka hjälp på grund av konsumtions-förbudet så blir det ännu tydligare varför förbudet bör vara kvar. Polisen vill att man söker hjälp.

Men om rådande lagstiftning faktiskt fungerat skulle situationen i Sverige sett helt annorlunda ut, säger Karin Rågsjö.

– Lagen borde redan haft sin inverkan och det borde vara färre som testar och blir bero-ende av narkotika? Mellan 700–900 personer dör av överdoser i narkotika i Sverige varje år.

– Man kan ibland hamna i skumma diskussioner med exempelvis RNS eftersom de bara tror på repression, och det fungerar inte. Man måste kunna mötas och inse att det här är ett jätteproblem.

Och visst förstår Jessica Vikberg att detta är ett problem och menar att om RNS bara trott på repression hade de knappast arbetat med Narkotikafri skola, som är ett av deras viktigaste projekt.

RNS tror också på förebyggande arbete och tillgångsbegränsning. Metadon och liknande substitut kan vara en del i behandlingen om målet är drogfrihet. Med det tenderar i vissa länder att bli något man ger även till väldigt unga personer istället för att ge dem redskap för att sluta bedöva sig med droger.

– Det gäller att fånga upp människor innan de blir beroende och det måste finnas en missbruksvård som är fri från medicinering. Och bara för att inblandade inte kan kommu-nicera får vi inte ge upp. Det handlar om att ha drogkurage – att göra det man kan oavsett om man är socionom, morsa eller tullare, säger Jessica Vikberg.

Det finns heller ingen logik i att innehav skulle vara förbjudet men ha det i kroppen, där det gör skada, skulle vara okej, Hela vitsen med att narkotika är illegalt är ju att det inte ska skada individen, säger hon

Förebyggande insatser

Regeringen behöver utveckla polisens, tullens och socialtjänstens förmåga att stoppa nar-kotikan och att kunna ge rätt hjälp vid rätt tillfälle, menar Jessica Vikberg.

– Vi måste även stoppa ”langningen” från läkarhåll och hjälpa personer med hög riskfaktor genom rätt vård. Tvångsvård när så behövs, säger hon Och där instämmer Karin Rågsjö som också menar att koncentrationen måste riktas mot att arbeta med förebyggande insatser.

– Nu kommer sprutbytesprogrammet byggas i hela landet. Men det har funnits ett antal personer som stått emot detta förslag och det är sorgligt eftersom det inneburit att många har dött och farit illa. Men idag är alla partier överens i den frågan, och jag är jätteglad för det.

Men som tullare tycker Jessica Vikberg att det är konstigt att ge verktyg till människor med ett beroende, men har förståelse för konceptet om det är så att det leder till att missbrukare tar tag i sin beroendesituation.

– Men gör man det om staten säger ”ta inte droger” med ena handen ”men här har du sprutor” med andra? Jag är kluven. Visa att det fungerar och då menar jag inte att staten ska tjäna pengar på att färre får HIV, utan att man hjälper dem som tar sig tid att hämta sprutor, säger Wikberg

För att minska dödsfallen menar Karin Rågsjö att det ska finnas större tillgång på Naloxon, en substans som motverkar effekterna och följderna av opioider som heroin och morfin.

– Det ska finnas Naloxon överallt, inte bara på kliniker. För det är ju inte något som man kan bli beroende av, utan det räddar liv. Ge det till människor på gatan också.

RNS anser också att Naloxon är bra, men Jessica Vikberg menar att man behöver ta tillället att hjälpa dem är i behov av substansen.så att de också kan få ett värdigt liv framöver.

I förebyggande syfte vill Vänstern även att det ska finnas fler öppna kliniker och att fler resurser ska läggas på regionernas beroendearbete och till socialtjänsten. Det ska också skapas bättre förutsättningar för unga som är på väg in ett beroende att ta sig ut och flödet av opiater på internet ska stoppas.

– Det behövs även en lagändring där psykiatrin ska vara ansvarig för beroende med psykisk ohälsa, inte socialtjänsten. Socialtjänsten ska vara garanten för bland annat försörjnings-stöd och bostäder, säger Karin Rågsjö.

 

En lagändring nära?

Regeringen uppmanas av ett enigt socialutskott i riksdagen att se över vårdansvaret för personer med beroendeproblem och psykisk ohälsa och att det kan samlas hos en huvud-man. Regeringen uppmanas även att utreda tvångsvårdslagarna, säger Karin Rågsjö.

Att den svenska narkotikapolitiken är ett hett samtalsämne råder det inget tvivel om. Att fler riksdagspartier öppnat upp för diskussion är enligt Karin Rågsjö, även det ett faktum.

Både Karin Rågsjö och Jessica Vikberg vill att narkotikapolitiken i Sverige ska vara fortsatt restriktiv. Men vad som framgått här är att åsikten, definitionen och uppfattningen av vad restriktivitet faktiskt innebär skiljer sig åt – och det återstår för oss att se om, eller kanske till och med när, en lagändring kan komma att träda i kraft.

 

FAKTA:

Narkotikafri Skola

Projektet drivs av RNS sedan 2008 och har till syfte att sprida kunskap, metoder och erfarenheter för att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Man erbjuder gymnasieskolor bland annat kurser, workshops och seminarier om cannabis, verktyg för att arbeta narkotikaförebyggande inom verksamheten samt rådgivning och konsultation till skolhälsoteam, rektorer och andra som arbetar med ungdomar.

Källa: narkotikafriskola.se

 

FAKTA:

EMCDDA

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

EMCDDA:s syfte är att tillhandahålla EU:s medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikaproblematik.

Källa: emcdda.europa.eu/Sweden Country Drug Report 2019