Ledare: Minimistraffet för vapensmuggling måste skärpas – tullen är maktlös

En svart bil rullar fram ett skott avlossas från ett vapen och en ung man faller till marken. Ännu en dödsskjutning till statistiken och ännu en familj som förlorat en anhörig. Totalt 45 personer fick sätta livet till i dödliga skjutningar under förra året. flest dödsfall skedde i Region syd och flest skjutningar skedde i Stockholmsområdet.

Antalet dödsskjutningar fortsätter öka och prognosen ser dyster ut. Det dödliga våldet minskade länge. Men trenden bröts för ett par år sedan, vilket helt och hållet går att tillskriva de eskalerande gängkonflikterna. Förra året förlorade 45 personer livet sedan de träffats av kulor. En ökning med två jämfört med året innan.
Ett annat och inte mindre dystert sätt att se på saken är att Sverige sticker ut i Europa. Det är tio gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män här jämfört med Tyskland. Det vore mot denna bakgrund enkelt att säga att polisen, vars högsta chefer numera står var och varannan vecka i intervjuer och säger att de minsann kavlat upp ärmarna och tagit fighten med den organiserade brottsligheten, har misslyckats.

Fem gånger fler häktade

Den nya vapenlagen, som innebar att minimistraffet för olaga vapeninnehav höjdes från ett till två års fängelse har haft effekt. Under 2018 frihetsberövades 330 personer som sprungit omkring med ett vapen. Samma siffra för 2017 var 60. Det är fem gånger fler som sitter häktade än när lagen tillträdde. För närvarande är häkten och fängelser runt om i landet fulla av personer med kopplingar till gängkriminalitet.
Ändå sjunker inte antalet dödsskjutningar. Förklaringen? Yngre förmågor står beredda att ta vid när de äldre åker fast, ingen drar sig för att skjuta och tillgången på vapen är enorm. Den nya straffskärpningen för vapenbrott hjälper inte tullen att bekämpa de våldsbenägna gängen. Lagstiftningen gäller inte för smuggling. För Tullverket gäller helt andra regler. Det finns ingen vinst med den nya lagen i arbetet mot vapensmuggling. Minimistraffet för vapensmugglingen är för lågt.Vid narkotikabrott har Tullverket rätt att hämta in teledata, men inte vid vapensmuggling.

Bryt segrartionen

Snittåldern bland gärningsmännen är för närvarande 19 år. Det är väldigt unga människor som är beredda att ta till grövsta tänkbara våld. Det är av stor betydelse bryta segration och utanförskap. Alla människor, oavsett  vart man kommer ifrån vill ha en tillhörighet, Många ungdomar som hamnar snett i livet med droger och kriminalitet har växt upp i dysfunktionella miljörör. Det kan vara hemmet eller området dom kommer ifrån som blivit orsaken till utanförskapet. När hopplösheten infinner sig blir ofta hatet och kriminaliteten ett alternativ.
Skolorna i de utsatta områdena måste få mer resurser och höja sig avsevärt. Skolan är en viktig plats där elever och lärare måste känna sig tryggare. Förutom lärare måste det finnas resurspersoner som kan stötta och vägleda elever. Bostadsområdena måste bli mer attraktiva. Det måste skapas fler arbetstillfällen. Ungdomsarbetslösheten måste sjunka ytterligare. Behandlar man vissa områden som andrahandsortering så skapar man ett utanförskap.

Vägen UT ledarsida är partipolitisk obunden