Knarkliga döms till långa fängelsestraff – använde barn som kurirer

Efter en våldsam biljakt som pågått från Duvbovägen mot Bromsten, via Spånga busstorg och Bergslagsvägen – får polisen stopp på en silverfärgad Mercedes kombi. Polisen kunde inte i sin vildaste fantasi förställa sig vad bilstoppet skulle leda dom till. I anslutning till ingripandet gör polisen en husrannsakan i lägenhet i  Sundbyberg och hittar 26,5 kilo amfetamin utspritt på lakan på ett vardagsrumsgolv. Runt högen med knark står 20 byggfläktar som använts för att torka amfetaminet. I dag kom domen i Solna tingsrätt
 –Det har blivit lugnare nu, säger poliskommissarie Stephan Klernan.

 Att komma åt den grova brottsligheten och skapa trygghet i utsatta områden är polisens främsta mål. Polisen har jobbat långsiktigt under många år för att kunna kartlägga kriminella grupperingar i Järvaområdet. I oktober inleddes rättegången mot tio personer för   Synnerligen grovt narkotikabrott och Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rättegången i Stockholms tingsrätts säkerhetssalar avslutades i slutet på november.  Ligan ska bland annat ha använt 15-åringar som kurirer och misstänks för inblandning flera uppmärksammade mord. I dag kom domen i Solna tingsrätt.

Långa fängelsestraff
Solna tingsrätt anser det visar på särskild hänsynslöshet att så unga personer utnyttjats i hanteringen och dömer en 22-årig man från Kista till nära åtta års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Även en 21-åriga man som var lägenhetsinnehavaren i Sundbyberg döms för synnerligen grovt brott till 4,5 års fängelse.
Fyra andra unga män döms till fängelse mellan fyra år och tio månader och två år, en annan man i utkanten av härvan döms till några månaders fängelse. En 50-årig kvinna i Bromma som åtalats för att upplåtit sin bostad för förvarning av droger frikänns. De två unga kurirerna, som idag är 16 och 17 år, döms till ungdomsvård.

Foto: Polisen

Dödsskjutningar kopplade till gängkonflikten

I början på 2017 började skjutningarna i Stockholm öka till antalet bland unga kriminella. Det var 19 personer som sköts till döds under 2017, nio stycken av mordoffren var från Järvaområdet. Det har främst handlat om två grupperingar som slagits mot varandra och deras sympatisörer.
De första dödsskjutningarna kopplade till gängkonflikten var redan 2015 efter det har konflikten förvärrats. I den utredning som föranledde rättegången var bevisläget gynnsamt,
–  Vi hade mängder med teknisk bevisning, inte bara i form av dna från de åtalade, utan även andra beslag. Straffvärdet på de här mängderna narkotika är väldigt högt, konstaterar polisen.

Knarkhandeln – drivkraften till det ökade våldet

 Enligt poliskommissarie Stephan Klernan handlar det om unga personer med stort våldskapital.
–Ju större våldskapital  och ju större del av kakan man tar, desto bättre möjligheter har dom att göra ett bättre arbete. Dom har haft kontakter med personer i andra länder och även använt minderåriga kurirer för att frakta narkotikan. Men det är inte unikt på något sätt. Vi ser den är modellen på andra platser i Stockholm också där kriminella ungdomar snabbt byggt upp en organisation på det här viset, säger Klernan.
–Men vi kan också se när vi frihetsberövar personer med stort våldkapital och som är inblandade i många konflikter, en dämpande effekt på personer runt omkring dem. Det blir lugnare och våldet minskar.
Enligt Stephan Klernan har det efter sommaren 2018 varit en period som varit mycket lugnare. Detta är en tydlig effekt av frihetsberövandet av de som nu står åtalade för narkotikabrott i tingsrätten.

 

Mängden narkotika är inget anmärkningsvärt

Även om stora mängder narkotika tagits i beslag i utredningen som nu föranleder rättegången mot tio personerså är arbetet mot narkotikahanteringen snarast ett verktyg för att komma åt den grova brottsligheten i kriminella nätverk.
–Inflödet av narkotika är stort. Mängden narkotika är ibland av underordnad betydelse. Det smugglas inte containers av narkotika i landet på olika håll. Vårt mål är att komma åt den grova brottsligheten runt omkring och stoppa det grova våldet.
Sammanlagt har drygt 28 kilo amfetamin, 2 hekto kokain, drygt 4 kilo cannabis och drygt 4 kilo MDMA (ecstasy) har tagits i beslag i utredningen kring de åtalade personerna

 

Ny vapenlagstiftning – ett steg i rätt riktning

 Den nya generationen kriminella använder vapen i all större utsträckning än tidigare. Tillgången på vapen har förändrat den strukturella kulturen. Det behöver inte nödvändigtvis handla om allvarligare meningsskiljaktigheter, Det har blivit en trend att skjuta och det kan handla om någon tusenlapp, eller att någon har varit med någon annans flickvän. Många ungdomar i gängen går omkring med skottsäkra västar och skarpladdade vapen.
Det var en omfattande straffskärpning som ägde rum vid årsskiftet, när den nya vapenlagstiftningen började gälla. Minimistraffet för grovt vapenbrott fördubblades – från ett till två års fängelse. Det innebär bland annat obligatorisk häktning av misstänkta, vilket setts som en viktig del i kampen mot de många skjutningarna inom kriminella miljöer.
–Den nya lagstiftningen är bra. Det är ett konkret verktyg i arbetet mot tillgången av vapen. Om du går beväpnad, du har skyddsväst och skarpladdat vapen på stan. Då blir effekten  tydligt från lagstiftaren. Du blir häktad och kommer få sitta där fram till rättegången och sedan blir du dömd med fängelse som påföljd, säger Klernan
–Det sänder också signaler, det här tolererar inte samhället. Det är ett bra verktyg för oss när vi arbetar med gängen som skjuter på varandra, säger han vidare.

 

Tullverket: ”Hjälper inte oss”

Den nya straffskärpningen för vapenbrott hjälper inte tullen att bekämpa de våldsbenägna gängen. Lagstiftningen gäller inte för smuggling. För Tullverket gäller helt andra regler. Myndigheten upplever ingen vinst med den nya lagen i arbetet mot vapensmuggling. Anledningen till tullverkets kritik är minimistraffet för vapensmugglingen är för lågt.Vid narkotikabrott har Tullverket rätt att hämta in teledata, men inte vid vapensmuggling.
– Vi har inte rätt att ta in telefondata på samma sätt eftersom minimumstraffet är för lågt. Det måste upp till en nivå på minst två år för vi ska kunna utnyttja det verktyget fullt ut, säger Jesper Liedholm tidigare Tullverkets underrättelsetjänst, numera pressekreterare vid myndigheten.

Regeringen utreder

Tullverket har under året riktad hård kritik mot den gällande lagstiftningen angående smuggling av vapen. Finansdepartementet, som Tullverket ligger under, ser över en straffhöjning för vapensmuggling, liknande den för vapenbrott. Tullverkets befogenheter i samband med smuggling av vapen och explosiva varor ska stärkas. Något resultat från utredningen har ännu inte presenteras -men väntas vara klart i juni 2019.