Heroinmissbruket ökar bland hemlösa

Heroinmissbruket har ökat bland de hemlösa och hjälpsökande, såväl i Göteborg och Stockholm som i mindre städer. Den dystra rapporten kommer från Frälsningsarméns nya lägesrapport för hemlöshet i Sverige.
– Bristen på avgiftningsplatser är en bidragande orsak till att fler hamnar i hemlöshet,  säger Per-Uno Åslund, Metodstöd för sociala institutioner på Frälsningsarmén

 På Frälsningsarméns sociala center och akutboenden för hemlösa i Stockholm och Göteborg upplever personalen att det är ett ökande antal hjälpsökande i de yngre åldrarna. Personalen möter också fler och fler kvinnor som söker hjälp, det är kvinnor som är väldigt utsatta, som har missbruksproblem och i många fall har de utsatts för brott.
– De är väldigt skygga, så det är komplicerat, säger Per-Uno Åslund. Våra kuratorer kan göra en orosanmälan till socialen, men vill inte kvinnorna det så blir det svårt.

Heroinmissbruket kryper ner i åldrarna

 Bland de hemlösa och hjälpsökande har även användande av narkotiska preparat ökat. Främst är det heroinmissbruk, som personalen stöter på. Både i Göteborg och i Stockholm, men även i andra mindre städer. I Göteborg vittnar personal och kuratorer om hur det flödar av droger och hur droganvändandet ökat. De ser också en ökad andel av återfall till missbruk.
–Det är svårt att få in personer på avgiftningsvård idag, Det finns stor brist på resurser hos dem som bedriver avgiftningsvård och det finns inte plats för alla behövande. Konsekvensen blir att fler blir fast i missbruk och hemlöshet, menar Per-Uno.
–Om fler fick möjlighet att ta tag i sitt missbruk skulle det bli lättare att lösa deras boendesituation och färre skulle drabbas av hemlöshet. Heroinmissbruket kryper också ner i åldrarna vilket är bekymmersamt. Alkoholkonsumtionen har minskat men ökar bland andra droger, fortsätter Per-Uno.

Hemlösa får svårt komma ifrån ett missbruk

 På Frälsningsarméns Sociala Center vid Hornstull för man inte detaljerad statistik om besökares ålder och annat, om de inte samtidigt söker mer hjälp från till exempel kuratorer. Men verksamhetschef Bodil Nilsson uppskattar andelen besökare på centret med någon form av missbruksproblem till mellan 85 och 90 procent av besökarna. Det kan då vara alkohol eller någon annan drog. Genomsnittsbesökaren på centret är en man i 55-årsåldern med ett blandmissbruk och som ofta är hemlös.
– En väldigt viktig iakttagelse är att de som missbrukar intar idag större mängder missbruksmedel och är i avsevärt sämre skick än för några år sedan, säger Bodil Nilsson

Peter var hemlös ”Jag knarkade för att stänga av känslorna”

 Är du både drogberoende och hemlös minskar dina chanser radikalt komma ifrån missbruket. Det är svårt bli motiverad sluta med droger utan någon bostad. Att behöva sova i trappuppgångar och på tillfälliga  härbärgen är ingen optimal lösning för att tillfriskna från ett beroende.
Han var hemlös och beroende av heroin. Peter heter egentligen något annat, han vill vara anonym.
–Att inte kunna ta vägen någonstans att alltid vara på sin vakt för att inte bli rånad eller misshandlad är jättejobbigt. Samtidigt krävde socialtjänsten att jag skulle lämna urinprover och söka jobb för att de skulle hjälpa mig, säger Peter
Peter blev erbjuden tillfälliga boende på olika härbärgen ibland. Dessa härbärgen kallades för lågtröskelboenden och de flesta som bodde där missbrukade inne på boendena. Peter berättar att ingen som bodde där var särskilt intresserad av att bli drogfri.
–Det är en hopplös situation att komma vidare om du tvingas leva på det sättet. Det är dessutom svårt få en plats på en avgiftning. Och skulle man få en plats och bli avgiftad, vad händer då när man kommer ut om bostadssituationen inte förändras, säger han.

Fängelset och KRIS blev räddningen

 Det slutade med att Peter dömdes till fängelse och vid tidpunkten för frigivandet fick han kontakt med Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) som hjälpte honom och i dag är han drogfri och bor i en egen lägenhet. Tyvärr slutar inte alla historier lika lyckligt för alla.

Fakta om hemlöshet

  • 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet (ökning med 60% sedan 2011)
  • 64% av de hemlösa är män (en minskning)
  • Andelen kvinnor som lever i hemlöshet ökar. (900 fler än år 2011)
  • 33 000 lever i någon form av hemlöshet
  • Antal hemlösa som lever ”på gatan” har ökat med 400 personer eller 130% sedan 2011
Källa: Socialstyrelsens (rapport november 2017)