Frej Larsson frias helt från alla anklagelser

Artisten Frej Larsson frias helt av Stockholms tingsrätt för hot mot tjänsteman.Tingsrätten anser inte att bevisningen räcker för att binda honom till publiceringen av ett inlägg på Instagram gällande låten ”Då ska hon skjutas” Tingsrätten anser inte artisten haft uppsåt till att förmedla ett allvarligt menat hot om våld.
–Det var en helt korrekt bedömning av tingsrätten, säger advokat Viktor Banke

 Det var i samband med en fest som rapparen Frej Larsson hade på Kägelbanan på Södra teatern i Stockholm den 11 januari 2018 som polisen gjorde ett tillslag, vilket Stockholm Direkt var först med att rapportera om. Motivet till hoten uppges vara att polischefen uttalat sig om att Kägelbanan inte borde boka den här typen av spelningar. Rättegången har till stor del handlat om hur långt en artist kan gå inom ramen för yttrandefrihet. Frej Larsson har under rättegången hävdat  att han arbetar med gränsöverskridande konst men nekar till att det var han som publicerade Instagram –inlägget #dåskahonskjutas och #snuthat eller såg till att låten hamnade på Spotify.  Frej har vidare uttryckt i låten ” Att han ska knulla där hon bor, att hon är en ful fisk och att alla fiskar ska få lida och skjutas”

 Tingsrätten friar Frej Larsson

I dag kom domen gällande hot om våld mot tjänsteman. Artisten Frej Larsson frias helt från alla anklagelser. Tingsrätten har bedömt att det mesta talade för att artistens huvudsyfte med låten har varit att kraftfullt, med sitt språkbruk, protestera mot att en polis uttalat sig i fråga om vilka spelningar som arrangörer bör boka. Enligt tingsrätten har uppsåt till brottet inte kunnat bevisas och artisten frias därför också från åtalet rörande låten på Spotify.

Tingsrätten menar åtalet byggde på artisten själv lagt upp inlägget på Instagram och det har inte åklagaren enligt tingsrätten kunnat bevisa, därför frias han på den punkten. Enligt tingsrätten fanns det därför ingen anledning att pröva om Instagraminlägget i sig kan utgöra ett hot om våld.