AV HELA VÅRT HJÄRTA: TACK!

Vi i KRIS är människorsom har kommit tillbaka från kriminalitet och missbruk.
Vi har suttit i häkten, fängelser och institutioner.
Vi har bott i lägenheter, gamla hus, härbärgen och på gatan.
Vi har gjort behandlingar och eftervård.
Vi har deltagit i studiecirklar och gått vuxenutbildningar.
Vi har återfått våra körkort och gjort skuldsaneringar.

Idag är vi glada samhällsmedborgaresom hjälper andra människor att göra samma resa som vi har gjort. Det är vi duktiga på! Men när det kommer till andra saker behöver vi hjälp.

Nu åker vi land och rike runtmed den fina husbilen och pratar med människor och startar nya föreningar. Idag har vi utökat vår verksamhet med KRIS Kristianstad, KRIS Skövde och KRIS Västerås och vi har en vecka kvar på turnén.

Detta hade inte varit möjligt utan:
Studieförbundet NBV
mySafety Försäkringar AB
Intea
Jupiter Oasis 
VAL-BO Utbildning
Bengt i Örkelljunga