Nytt medlemsregister lanseras inom kort!

Nytt medlemsregister lanseras inom kort!

Under 2017 och våren 2018 har IT-gruppen arbetat med medlemsregistret för att försöka tillgodose föreningarnas behov och göra det enkelt för icke medlemmar att registrera sig. De har även haft möten med olika företag som kan erbjuda en enkel medlemslösning och möta kraven på GDPR som träder den 25 maj. Efter årsstämman i torsdags togs det beslut om att lägga hela medlemsregistret externt.
Vi ser fram emot att inom kort få MyClub som leverantör av medlemsregistret. Det blir enklare för föreningar att skicka ut information om aktiviteter, erbjudanden, påminnelser och inbjudningar till exempel. Under den närmsta tiden kommer ni att få uppdaterad information till de uppgifter ni lämnade då ni tecknade medlemsskap i KRIS om flytten till MyClub.