Det går att mucka från skuldfängelset också

photo by CafeCredit

 

photo by <a href="https://www.cafecredit.com">CafeCredit</a>
photo by CafeCredit

Att vägen ut ur kriminalitet är svår och knölig behöver man inte berätta i den här tidningen. Det vet varenda medlem i KRIS. 
Inte ett dugg lättare är vägen tillbaka till ett vanligt liv. Bostad, jobb och försörjning fixar man inte i en handvändning. 
Och inte ens då är det över. Då återstår det som lätt kan uppfattas som att dras in ett nytt fängelse, direkt efter det man just har lämnat.
Skulderna. 
Men lyckligtvis finns det sätt att mucka därifrån också.

Exkriminella har i alla tider varit överrepresenterade bland dem dras med tyngande skuldberg genom livet. Det nya är bara att det krupit längre och längre ned i åldrarna. Idag är det inte ovanligt att stå upp till hakan i skuldträsket redan innan man ens har börjat sitt vuxna liv.

Vem om helst begriper vilket hinder detta är för att återta sin rättmätiga plats i samhället. Det är lätt att känna sig knäckt. Ge upp, skita i allting och tänka att enda lösningen är att ge sig in i brott igen.

Men tack och lov finns hjälp att få.  27 000 svenskar har redan fått det. Skuldsanering, kallas det.

Tusen nya varje månad

Även om ingen, allra minst denna artikel, tänker försöka inbilla dig att det är lätt, kan vi i alla fall konstatera att det åtminstone har blivit lättare. Då mildrades nämligen kraven något i samband med att lagen om skuldsanering skrevs om.

Sedan dess flyter det in ungefär
1 000 nya ansökningar varje månad till Kronofogden. Där tas de om hand av nio olika team av specialutbildade medarbetare på sju olika platser i landet.

Elin Siroiney är chef för en av dessa grupper.

Hon svarar på första signalen. Vänlig, lugn och förtroendeingivande. Sådär som man blir när man jobbar med svåra saker och har hållit på tillräckligt länge för att veta vad man pratar om.

Det är lätt att tycka att hon är som klippt och skuren för det jobb hon har. Om det är nånstans man känner sig liten och utsatt är det ju när man ska prata med Kronofogden.

Genuint inställd på att hjälpa till

Elin Siroiney vet det. Man hör på hennes röst att hon både vet hur jävligt de kan vara och är genuint inställd på att hjälpa till.

Även om det hon faktiskt säger är nog så torrt och krasst:

–  I vårt uppdrag ingår att motverka överskuldsättning, säger hon Skuldsanering är en av de metoder vi använder oss av.

Och sedan fortsätter hon:

– Alla nya ansökningar har tyvärr gjort att väntetiden har blivit längre. Men vi jobbar så snabbt och seriöst vi bara kan med de ansökningar som kommer.

Det jag uppfattar att hon menar – uttryckt på mer enkel och rak svenska – är ungefär detta:

De flesta som söker skuldsanering vet att fordringsägarna har laglig rätt att begära hårda tag  för att driva in skulderna. De flesta tänker sig därför Kronofogden som en hänsynslös jävel som snor ens lön eller – ännu värre – kommer hem och rotar bland ens saker för att kolla om man har något som går att sälja på exekutiv auktion.

I detta hopplösa underläge ska de nu ska de stå inför samma Kronofogde med mössan i hand. Åbäka och förödmjuka sig. Känna sig mer eller mindre som en hopplös looser.

Både hjärna och hjärta i ordnade former

Då är det givetvis bra att det är sådana som Elin Siroiney och hennes kolleger som tar emot. Människor som har både hjärta och hjärna. Som begriper att ingen, inte ens fordringsägare, vinner något på att man går under i hopplöshet. Och att det därför är bra för alla parter att det finns möjligheter att mildra och göra eländet hanterligt i ordnade former.

Det är där kompetensen hos Elin Siroiney och hennes kolleger kommer in i bilden.

Rent tekniskt innebär det att man efter en viss tid (oftast fem år), under vilken man tvingas leva mycket knalt (mer om det i faktarutan) och låta så mycket som möjligt av ens inkomster gå till skulderna, blir helt befriad från sitt gamla skuldberg och kan starta om livet med blanka papper.

Du måste bo i Sverige, men inte bokstavligt

Som alltid finns det dock en antal villkor att uppfylla. Tre av dem är särskilt viktiga:

1. Du måste vara bosatt – ha hemvist, som det står i lagen – i Sverige.

Det enklaste sättet att uppfylla det är att vara folkbokförd på en adress i Sverige och visa att man stadigvarande bor på samma ställe.

Så där kan det verka som att man är igång igen och jävlas med den exkriminella, som kanske just har sluppit ut ur fängelset. Tydligen ska man behöva vänta till att man har ett stadigvarande ställe att folkbokföra sig på, vilket som bekant kan ta ansenlig tid för den som är hänvisad till att studsa mellan olika kompisars soffor.

– Nej, så bokstavligt ska man man inte nödvändigtvis tolka det där med hemvist, säger Elin Siroiney med den där lugna och tillmötesgående rösten. Vi har fått ansökningar även från människor som är hemlösa och bara kan ange en poste restante adress. Vi brukar mena att det viktiga är att man visar att man har, som det heter på juridiskt språk, sina huvudsakliga intressen i Sverige.

Det var som tusan, tänker jag, och i pur förvåning bestämmer jag mig för att låta det hela ställas på sin spets: Säg att ni får en ansökan från en person som sitter frihetsberövad. Skulle ni även kunna räkna en fängelsecell som hemvist i lagens mening?

Ju kortare tid som gått desto större krav på överskådlig

– Jag har i alla fall aldrig hört att vi inte skulle kunna göra det, svarar Elin Siroiney så avväpnande att jag i den personliga integritetens namn låter bli att pressa henne på om det också har hänt.

Så över till nästa villkor i stället.

2. Du måste ha så stora skulder i förhållande till din nuvarande och förväntade framtida inkomst att du rimligtvis inte kommer kunna betala tillbaka under överskådlig tid.

Vad som är rimligt respektive överskådlig tid avgörs från fall till fall. Befinner du dig i början av vad som kan förväntas vara ditt yrkesliv (och därför inte har så lång ekonomisk historia) är kravet på överskådlig längre än om du haft låga inkomster under lång tid.

Hur stora skulderna ska vara för anses för höga för dina inkomster är också en fråga för individuell bedömning. Enkelt uttryckt handlar det om att dina inkomster ska vara otillräckliga för att klara både ditt basala uppehälle och dina skulder.

Då är du som det heter  på obestånd. Eller med en ännu finare juridisk term – du är insolvent. Om du dessutom kan göra troligt att förhållandet kommer bestå under överskådlig tid är du vad juridiken kallar kvalificerat insolvent.

Och först då kan din ansökan ta sig vidare till det tredje och allra känsligaste steget.

Får inte sticka i ögonen

3. Du måste förtjäna att få skulderna sanerade.

Lagen säger att det ska vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Men vad innebär det?

– Det första som krävs är att man har gjort allt man kan för att betala sina skulder, säger Elin Siroiney. Att man verkligen har försökt att prioritera skulderna och levt så snålt man kan begära.

Sedan blir det ännu krångligare. För då kommer också bakgrunden till skulderna in i bilden. Hur de har uppkommit. Om det till exempel ligger brott bakom.

– Jo, det hör till bedömningen, bekräftar Elin Siroiney. Till exempel kan skadestånd till ett brottsoffer vara en försvårande omständighet. Vi måste nämligen också ta hänsyn till den skada som drabbar den som tvingas bli utan betalning. Enkelt uttryckt kan man säga att det får inte sticka i ögonen att skulden tas bort eller reduceras, om du förstår vad jag menar.

Allt eller inget

Det betyder dock inte att ett skadeståndskrav gör det omöjligt att få skuldsanering. Oavsett om det, som är vanligt i brottmål, finns ett så kallat solidariskt betalningsansvar – det vill säga att mer än en person är dömd till samma ansvar för att betala skadeståndet – eller ej. Det gör det varken enklare eller svårare.

Vad som däremot är så gott som omöjligt är att ansöka om att enbart delar av skuldberget ska saneras. Till exempel om man både har skadestånd och andra skulder utelämna skadestånden i hopp om att lättare få igenom sanering för de övriga skulderna.

Alla skulder som finns vid tidpunkten när man ansöker måste med. Det är allt eller inget som gäller.

Det beror på kravet på neutralitet. Innan Kronofogden kan besluta om skuldsanering ska man nämligen upplysa alla fordringsägare att processen är inledd. Om då bara vissa typer skulder skulle komma att omfattas skulle det innebära att vissa fordringsägare favoriserades framför andra.

Under tiden som handläggningen pågår har fordringsägarna möjlighet att protestera. Men om Kronofogden anser att dina skäl att få skuldsanering än starkare än deras skäl mot, kommer protesterna att lämnas därhän.

I själva verket är det ovanligt att det uppstår protester. De flesta inkassoföretag och andra som vanligen förekommer vet hur noggrann Kronofogdens handläggningen är. Har man kommit fram till att en person är kvalificerad för skuldsanering vet man att det finns goda skäl till det. Biter helt enkelt i det sura äpplet och hackar i sig faktum.

Så här går det till att söka skuldsanering

I denna artikeln har du kunnat läsa att det sannerligen inte är någon dans på rosor att gå igenom en skuldsanering.
Här kan du läsa om varför du ändå bör göra det, om du tyngs av skulder som hindrar dig att göra vad du egentligen borde. 

Foto: Salvatore Valastro (CC BY-NC-ND 2.0)
Foto: Salvatore Valastro (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Innan du sätter igång kan du stärka dig med att du inte är ensam. Långt därifrån. Den som kommer från ett kriminellt liv är nästan undantagsvis skuldsatt upp över öronen av gamla mobiltelefoner som inte blivit betalda, abonnemang som aldrig sagts upp, sms-lån man aldrig borde ha tagit och en jädra massa annat man inte heller borde ha gjort.

Men det är lika bra att säga det direkt:

Det första du måste göra är ett verkligt försök att börja betala av. Om du inte kan visa att du redan har gjort vad du kan för att börja betala, är det slöseri med tid att söka skuldsanering.

Visa att du har gjort allt du kan

Antingen visar du det genom att ha gjort delbetalningar under en viss tid, men att det kommer dröja mycket lång tid innan du har återbetalt allt.

Eller också genom att du under lång tid helt enkelt inte har haft tillräckliga inkomster för att kunna betala något alls.

Har du under tillräckligt lång tid levt enbart på försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag) är saken klar. Försörjningsstöd får man inte om man kan uppnå existensminimum på annat sätt.

Har du haft andra inkomster än försörjningsstöd och ändå inte betalat av på dina skulder blir det knepigare. Då måste du helt enkelt ha bra på fötterna för att kunna leda i bevis att du har gjort vad du har kunnat.

Känner du dig osäker gör du klokt i att ta ta kontakt med skuldrådgivarna i din kommun. Det hörs på namnet att de är till för att hjälpa dig.

Inget för veklingar

När du är redo – det vill säga när du känner dig förvissad att du verkligen har gjort allt som du kan göra men ändå upplever att det är hopplöst – då är det inte bara dags att ansöka, det är också klokt att göra det.

Det är till Kronofogdemyndigheten du ska vända dig. På deras hemsida (kronofogden.se) hittar du information och annat som du behöver. Leta dig fram genom flikarna Vill betala, och Kan inte betala – privatperson.

Du får räkna med att lämna ifrån dig en hel del om dina personliga förhållanden och din ekonomi. Blanketten som ska fyllas i är inget för veklingar. Hela tio sidor inklusive bilagor.

Det handlar om vilka inkomster och utgifter du har och inte minst vilka tillgångar du har (dit räknas  bland annat motorfordon och liknande).

Du bör också ha skaplig koll på vilka skulder du har, till vem och vilket belopp. Men du behöver inte redovisas lika noggrant som krävdes tidigare. Det duger med rimliga uppskattningar.

Hur har det gått till?

Det är inte heller hela världen om du glömmer en eller annan skuld. Kronofogden ska nämligen i processen kungöra din ansökan, så alla dina fordringsägare har chansen att säga sin mening. Även skulder som du glömt att ta upp i ansökan kommer omfattas av sanering om du får den beviljad.

Du ska också ingående besvara de tre viktiga frågorna:

1. Hur har du fått de skulder som du har? Om det handlar om låneskulder – vad har lånet använts till?

2. När uppstod problemet att du inte längre kan betala?

3. Vad har du gjort för att för betala och varför har du inte lyckats?

Tycker du att det blir för krångligt är det återigen till kommunens skuldrådgivare som du ska vända dig. De är som sagt till för att hjälpa till i sådana situationer.

Ungefär tio månaders väntan

När du är klar är det bara att skicka eller lämna in ansökan. Bor du på en ort där Kronofogden har kontor kan du kan du gå dit och lämna den personligen. I annat fall skickar du den med posten.

Det som därefter händer är att något av totalt nio team av specialhandläggare som finns på sju olika platser i landet tar hand om din ansökan. Det spelar ingen roll om du själv råkar bo på någon av dessa platser eller ej, alla ansökningar samlas i en gemensam inkorg.

Just nu är mängden så stor att de flesta får vänta i ungefär 20 veckor innan ansökan börjar behandlas. Därefter tar det tre till fem månader att behandla den. Totalt handlar det alltså om ungefär tio månaders väntan innan beslutet kommer.

Att det tar så lång tid att behandla en ansökan beror inte på att Kronofogden segar med jobbet, utan på att lagen ställer krav på att alla fordringsägare ska ha en bestämd tid på sig att reagera.

6 av 10 går igenom

Om du får ett positivt beslut eller ej (hittills har ungefär 6 av 10 ansökningar blivit beviljade) beror på vilka skäl du har angett i ansökan och vad du redan har gjort för att betala dina skulder.

Men även om din ansökan beviljas har du trots vad man skulle kunna tro inte nått slutet. Snarare början, faktiskt.

En skuldsanering pågår nämligen över en viss kvalificeringstid (vanligen fem år). Under den tiden får du räkna med att leva mycket knapert. Kronofogden räknar ut vad det innebär i ditt fall (förbehållsbelopp, som det kallas i deras värld, se faktarutan). Resten (om det finns något kvar) ska du betala in till Kronofogden varje månad utom i juni och december.

Det är mycket viktigt att du sköter betalningarna enligt betalningsplanen. Skulle du missa kan din pågående skuldsanering upphävas. Och då är du tyvärr tillbaka på ruta ett igen.

Men det är också viktigt att du inte drar på dig några nya skulder. Inte för att det i sig innebär att skuldsaneringen upphör. Däremot kommer ju dina möjligheter att sköta betalningsplanen försvåras. Om du drabbas av utmätning kommer man nämligen inte ta hänsyn till att du har en pågående skuldsanering.