Drottningen medverkade på narkotikakonferens

H.M Drottning Silvia öppnade konferensen på onsdagen. Foto: Joakim Berndes

NYHETER:

Det var full uppslutning när ”Sverige mot narkotika” – konferens gick av stapeln i Eskilstuna häromdagen. En av talarna var Drottnings Silvia som personligen är engagerad i narkotikafrågan.
–Vi måste motarbeta drogerna med största kraft, var budskapet från Drottningen.

H.M Drottning Silvia öppnade konferensen på onsdagen. Foto: Joakim Berndes
H.M Drottning Silvia öppnade konferensen på onsdagen. Foto: Joakim Berndes

Under onsdagen samlades representanter från olika myndigheter, frivilligorganisationer och andra som arbetar aktivt för ett narkotikafritt samhälle. Drottningen är en av många personer som aktivt tagit ställning och kämpar för att minska narkotikan i vårt land. Förra året förlorade närmare 900 personer livet på grund av missbruk. Det råder dock delade meningar, hur narkotikamissbruket ska bekämpas. Men Drottningen betonade ändå betydelsen av konferensen.
–Narkotikan skapar misär och det är oftast barn och unga som drabbats hårdast. De tappar tilltron till vuxna. Den här konferensen är exempel på hur viktig samverkan är, sa Drottningen i sitt tal.

Drottning Silvia: ”Tillsammans ska vi skydda unga från droger”

Drottningen pratade engagerat om vikten av att skydda våra barn not drogerna. Drottningens tal uppskattades även av Sörmlands Landshövding Liselott Hagberg som också medverkade på konferensen.
–Det är fantastiskt att hon är här.  Hon är en bra förebild som vågar ta ställning och inte ställa sig vid sidan om, sa Hagberg.

Konferensen visar på enighet i narkotikafrågan

Konferensen pågick i två dagar och arrangeras av Eskilstuna kommun i samarbete med bland andra organisationen ECAD, (European cities against drugs) och KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) var mycket nöjd med att Eskilstuna fått äran att arrangera evenemanget.
–Det är bra för besöksnäringen men framför allt eftersom vi har en problematik med narkotika precis som i övriga landet, sa Jansson. Åke Setreus som är ordförande för organisationskommittén ”Sverige mot narkotika” anser det var en lyckad konferens.
–Konferensen visar att vi står enande för en restriktiv narkotikapolitik. Det är fantastiskt bra att Drottningen deltar och visar uppskattning för vårt arbete, säger Setreus.

Professor Bertha Madras drar paralleller till USA

Under onsdagen fick deltagarna bland annat lyssna på den amerikanska professorn

Bara några få stolar var tomma under dagarna på Elite Stadshotellet Eskilstuna. Foto: Joakim Berndes
Bara några få stolar var tomma under dagarna på Elite Stadshotellet Eskilstuna. Foto: Joakim Berndes

Bertha Madras från Harvard Medical School. Hon pratade om hur ökade utskrivningar av olika smärtstillande läkemedel, så kallade opioider, kan få stora konsekvenser. I USA har man sett att det bidrar till ett ökat missbruk av läkemedel men i förlängningen även tuyngre substanser som heroin. Madras höjde också ett varningens finger för medikaliseringen av vissa preparat, som marijuana för smärtstillande ändamål.
–Nästa steg är legalisering. Även om man har kontroller så finns det allt för starka krafter i samhället som vet att man kan tjäna pengar på människors missbruk, sa Bertha Madras.

Tullen har beslagtagit 36 kilo heroin – bara i år

Rikspolischefen Dan Eliasson och Therese Mattsson, generaldirektör för Tullverket, var också på plats för att prata om hur deras respektive myndighet arbetar mot narkotika. – Varje dag kommer det in upp emot 200 000 brev och paket till Sverige. Med 2000 anställda hinner vi inte kontrollera alla, konstaterade Therese Mattsson.
Ändå har Tullverket gjort betydligt fler beslag hittills i år jämfört med 2016, enligt Mattsson. Till exempel har tullpersonalen beslagtagit 36 kilo heroin i år, förra året fick de tag i tre kilo på hela året.

Rikspolischefen: ”Vi gör väldigt mycket, men det räcker inte”

Dan Eliasson tog bland annat upp problemen i de mest utsatta områdena. Han menar att polise gör mycket för att kommatillrätta med problemen – men det räcker inte, menar Eliasson.
–Vi pendlar inte rätt helt enkelt. Vi gör allt vi kan, men vi måste göra mer. Eliasson tar upp svårigheterna med den nya polisorganisationen. Han berättar om svårigheterna att få alla att jobba åt samma håll. Rikspolischefens tal var i stort sätt en upprepning på det han sagt i media den senaste tiden. Inget nytt under solen – och polisens problem fortsätter alltjämt.

Dubbelbestraffning – kvinnor och missbruk

Sara Woldu från KRIS Stockholm, känd från SVT,s tittar succé ”Aldrig backa” Hon

Leena Haraké, Margareta Nyström, Sara Woldu och Annika Ljung deltog i seminariet Kvinnor och missbruk - dubbelt förtryck.
Leena Haraké, Margareta Nyström, Sara Woldu och Annika Ljung deltog i seminariet Kvinnor och missbruk – dubbelt förtryck.Foto: Joakim Berndes

pratade bland annat om unga kvinnors utsatthet när de lever i missbruk I panelen fanns också Annika Ljung från södermalmspolisen.
–Det finns ett stort mörkertal bland unga tjejer som missbrukar. Vi måste bli bättre på att fånga upp dem, säger Annika. Sara tog även upp vikten av drogfria behandlingar.
–I dag erbjuds de flesta unga tjejer läkemedelsbehandling i stället för traditionella  behandlingar vilket är bekymmersamt. Alla borde ha rätt till en drogfri behandling, säger hon. Sara talade även tillsammans med sin man Germay Woldu om vikten av 12 – stegs rörelsen samt den nytta ideella organisationer utgör när personer ska tillfriskna från missbruk.

Text: Christer Renlid