Kriminalvården HBTQ-certifieras

Kriminalvårdens utbildningsenhet har genomgått utbildning i RFSL:s regi – och blir därmed den första myndigheten i Sverige som HBTQ-certifieras

–I Kriminalvården ska alla kunna känna sig trygga och välkomna, oavsett kön eller sexuell läggning, säger kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg

Kriminalvården ser certifieringen som en del i Kriminalvårdens arbete med jämställdhet och likabehandling där man sedan förra sommaren har arbetat tillsammans med RFSL för att skapa en mer ”inkluderande arbetsplats”.

Tanken är att alla ska känna sig välkomna – oavsett kön och sexuell läggning – och som ett led i detta arbetar man efter en särskild plan. 

”Ett fantastiskt jobb”
–Utbildningsenheten har gjort ett fantastiskt jobb. Att de nu HBTQ-certifieras är en viktig förstärkning
av hela myndighetens arbete med jämställdhet och likabehandling,
säger Nils.

”Vi märker redan att det gör skillnad”
-Det är ett långsiktigt arbete och vi måste implementera det bit för bit. Vi märker redan att det gör skillnad i vardagen för personalutbildarna, säger Ellen Malmborg från arbetsgruppen. Vi kommer också att utse HBTQ-ombud som får till uppgift att vara ambassadörer inom myndigheten.

Även Kriminalvårdens utbildningschef Martin Klaar är positiv
Jag är stolt över att det här är en prioriterad fråga för Kriminalvården och att vi är första myndighet ut. Vi har tillsammans tagit fram en HBTQ-plan som RFSL har godkänt. Den kommer vi att jobba vidare med och RFSL kommer att följa arbetet och
utvärdera oss.

Homosexuella längst ner i fängelsehierarkin
En före detta intagen som Vägen UT pratat med men som vill vara anonym, säger: –Fängelsemiljön är som en egen liten värld, där det är svårt att vara privat. I fängelser blir status, grupptillhörighet och hierarkier viktigt. HBTQ kan användas för att trycka ner andra intagna och homosexuella placeras många gånger längst ner i hierarkin.

”Jag blev ombedd av personalen att inte säga något om min sexualitet”
Personen vi pratat med hoppas att det kommer göra skillnad att kriminalvården genomgått utbildningen.

–När jag kom till anstalten tyckte personalen jag skulle hålla tyst om att jag var bög, säger han, annars kunde jag råka illa ut i fall mina medintagna fick reda på det.

Hoppas på en attitydförändring
Det kan vara svårt för HBTQ-intagna att leva öppet och många mår dåligt på våra anstalter. De flesta personer Vägen UT pratat med hoppas att kriminalvårdens utbildningssatsning ska leda till att HBTQ–personer vågar komma ut, utan att löpa risk för att bli utsatta för våld.

Text: Christer Renlid
foto: Joakim Berndes