Dödligt våld minskar – men oron kvarstår

KOLUMN:

Det dödliga våldet minskar, enligt brottsförebyggande rådets slutrapport för 2016. Under förra året konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras, enligt Brå.

Hur kan det vara möjligt tänker nog många? Det skjuts som som aldrig förr i vårt avlånga land. Det rapporteras dagligen om nya mord och dödsskjutningar från dagspressen. Är statistiken missvisande eller är media ute i ogjort väder. Vad säger egentligen statistiken som Brå tagit fram?

Läs även: Tillsammans mot brott – skapar framtidstro

Under åren 2007 – 2016 varierade antalet fall mellan 68 och 112 årligen. Variationerna är stora, vilket beror på att detta är en mycket liten kategori brott. Siffrorna varierar från år till år. Men i sin rapport för Brå även ett resonemang om det dödliga våldet över längre tid. Myndigheten har sedan långre tid tillbaka genomfört studier i ämnet. Studierna visar en nedåtgående trend. Under 90-talet rörde det sig i genomsnitt om 100 fall om året. Under 00-talet i genomsnitt 91 fall.

Läs även: Slutlig brottsstatistik 2016 (Brottsförebyggande rådet)

 Vi kan konstatera med stöd av Brås,s rapport en ny kategori av mord som inte var lika vanlig tidigare, det vill säga de gängrelaterade morden som i stor utsträckning ersatt de traditionella fyllemorden. Det finns klara belägg för en långsiktig trend som växer fram med gängrelaterat våld. Det dödliga våldet i dessa kretsa ökar och får dessutom avsevärt mer uppmärksamhet av media, vilket också kan bidra till att bilden av dödandet ökar lavinartat, totalt sett.  Det är oroväckande med det dödliga gängvåldet. Polisen måste få stopp med dödandet i kriminella kretsar framför allt i våra storstäder.

En av anledningarna till bilden av fler mord än statistiken säger, är just den vi har fått fler uppmärksammade mord än tidigare.

Christer Renlid

Vägen UT - Christer Renlid. Foto: Joakim Berndes