”Tillsammans mot brott” – skapar framtidstro

LEDARE:

Justitieminister Morgan Johansson, S, har nu presenterat regeringens nya nationella brottsförebyggande program. Det var 20 år sedan sist.
– Det går att vända den negativa utvecklingen. Men det kräver mod och att vi alla gör det tillsammans, sa justitieministern.

 En ännu inte utsedd nationell samordnare för att stötta lokalt brottsförebyggande arbete, mer resurser till länsstyrelserna och ytterligare satsningar på brottsförebyggande arbete där alla delar av samhället är med. Det är huvudingredienserna i regeringens nya brottsförebyggande program.

Läs även: Strängare straff är ingen universallösning

Enligt honom är tanken att klargöra målsättningarna, öka kunskapen och utveckla samverkan för att alla aktörer ska få de verktyg de behöver. Fokus är att den lokala problembilden ska styra arbetet med att minska motivationen för att begå brott.

Sent ska syndaren vakna och med eftertanke och kloka förslag bryta den populistiska batongpolitik som många partier förespråkat för att uppnå största möjliga popularitet. Det är en befriande känsla att regeringen tagit tag i taktpinnen som möjliggör att kriminalpolitiken får ett innehåll, och inte bara stridsrop på hårdare straff och fler poliser. Det som dock saknas är de ideella organisationernas medverkan. Vilken roll de spelar i sammanhanget och hur deras kunskaper på bästa sätt ska tillvaratas.

Läs även: Inget straff i världen stoppar de kriminella gängen

 Att programmet är framtaget av sossarna går knappast att ta miste på, men innehållet förmedlar ändå framtidstro och hopp om hållbara lösningar som på sikt kommer skörda framgångar. Det finns dock synpunkter, 40 miljoner kronor per år är avsatta och det kan man tycka är snålt tilltaget i sammanhanget. Det är dock i nuläget svårt att veta om dessa pengar räcker eller inte, men det är i vart fall en början. Det är den senaste tidens våldsvåg av dödsskjutningar och annat elände som satt press på regeringen. Och befriande nog kommer ett utspel som förmedlar framtidstro.

De kriminalpolitiska frågorna har aldrig varit så heta som nu. I SVT:s vallokalsundersökning från 2014 kom brott och straff inte ens in på väljarnas tio i topp över väsentliga frågor, men enligt opinionsinstituten är nu ämnet ett av de viktigaste.

Sociala insatser och brottsförebyggande arbete har inte varit den bästa framkomliga vägen till maktens korridorer för politiska partier. Och det har redan höjts röster att Stefan Löfven delat ut silkesvantar till Justitieministern.  All kriminologisk erfarenhet visar att det brottsförebyggande arbetet är det mest framgångsrika och när det bedrivs med lokal förankring och lokal kännedom.

En förhoppning om en bred politisk uppgörelse där det brottsförebyggande arbetet står i centrum kanske är en utopi, men regeringens vägval i kriminalpolitiken borde få andra partier att börja tänka om, om inte annat försöka sortera i korten och hitta andra lösningar än ständiga stridsrop om hårdare tag. Politiker som på allvar vill ta ansvar och hitta långsiktiga lösningar måste tänka längre en till nästa val, eller för den delen nästa opinionsundersökning.

Men det fyller mig med hopp och förtröstan att det nu framtagna brottsförebyggande programmet är ett steg i rätt riktning och har potential att nyansera den allt för ensidiga kriminalpolitiska debatten just nu.

Läs även Regeringens brottsförebyggande program: Tillsammans mot brott

 

Christer Renlid