Fallet Linna – är kantat av bisarra beslut

Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes

LEDARE:

Cirkusen kring Kaj Linna fortsätter. Hovrätten för övre Norrland kommer att ta upp Kalamarksmordet på nytt, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det innebär att åklagaren inte anser att Kaj Linna ska frias utan en ny rättslig  prövning.

 Högsta domstolen beviljade Kaj Linna resning den 29 december i fjol. Sedan dess har kammaråklagare Jens Göransson gått igenom fallet för att undersöka om det finns några bevis som kan hålla i en ny rättegång. Om bevisen inte räcker för en fällande dom är åklagaren skyldig att lägga ner målet. Då blir det domstolens sak att besluta att Kaj Linna ska gå fri. Advokat Thomas Magnusson inkom den 24 februari med ett inhibitionsyrkande att Linna skulle försättas på fri fot i väntan på att utredningen skulle bli klar, men yrkandet avslogs av rätten.

Läs även Advokaten yrkar att Kaj Linna försätts på fri fot

Dagens beslut kan inte tolkas på något annat sätt, åklagaren Jens Göransson anser således att han har på fötterna för att väcka nytt åtal mot Linna. Enligt Göransson kommer han komplettera bevisningen, bland annat analyseras den trafik och de telefonuppkopplingar som gjordes vid tidpunkten för mordet. Han har också beslutat om nya DNA-undersökningar på ett antal personer, däribland Kaj Linna och en annan man som är huvudvittnet.

Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes
Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes

Det som var avgörande för att Kaj Linna fälldes var ett vittnesmål från en man. Han påstod att han hade hört Kaj Linna säga att han planerade ett brott mot de två bröder som angreps i Kalamark. När Högsta domstolen beviljade Kaj Linna resning var ett viktigt skäl att tilltron till vittnets uppgifter har påverkats av att han har ändrat sin berättelse och kommit med nya uppgifter. Detta avslöjades, bland annat i podcasten Spår

Med anledning av Högsta domstolens bedömning att huvudvittnets trovärdighet är rejält naggat i kanten och dessutom en grundförutsättning för den beviljade resningsansökan, frågade advokat Magnusson om åklagaren delade HD,s uppfattning. Men åklagaren har avböjt att kommentera några uppgifter i målet.

Läs också Fallet Linna – kan bli den största rättsskandalen i Sverige

 Det skulle vara mycket förvånade om åklagaren kommer fram till något annat, än att huvudvittnets trovärdighet är noll. Och om så är fallet, vad gör han då? Det finns inga fler vittnen, inte heller någon teknisk bevisning som binder Kaj vid brottet. Att låta analysera den trafik och telefonuppkopplingar som gjordes vid tidpunkten för mordet, är snarare till Linnas fördel. Kaj berättade i min intervju med honom, om påstådda samtal som skulle ägt rum, som bevisligen inte förekommit.

Vad åklagaren egentligen fiskar efter på djupt vatten, är en alternativ gärningsman. Och detta sker på bekostnad av att Linna är får vara fortsatt frihetsberövad. Jens Göransson har låtit meddela att han ska presentera de nya bevisuppgifterna ”Så snart det kan ske” En ny huvudförhandling är planerad till den 9 maj 2017.

Fallet Linna är kantat av felaktigheter läng vägen och det tycks inte upphöra. Hela rättsväsendet skulle tjäna på att få ett värdigt slut på denna bisarra historia.

Christer Renlid

Vägen UT - Christer Renlid. Foto: Joakim Berndes