Fallet Andreas Thörn – prövas av Högsta domstolen

NYHETER:

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fallet Andreas Thörn. En långdragen process börjar lida mot sitt slut
–Det känns nästan overkligt, säger Thörn

 Bakgrunden är att Andreas Thörn råkade ut för en olycka för 20 år sedan, då han blev förlamad. Sedan dess är han rullstolsburen. Han har prövat många olika mediciner mot smärtan, men det var först när han prövade cannabis som det blev märkbart bättre. Han har självmedicinerat i två år, innan polisen kom. Tingsrätten resonerar att han prövat alla möjliga mediciner, det var först med cannabis han blev så pass bättre att han kunde ha ett drägligt liv. Han anses därför ha befunnit sig i en nödsituation. Därför vill man inte döma honom till ansvar, i detta uppmärksammade mål.

Tingsrätten var inte enig i sin dom. Rättens ordförande hade en annan uppfattning och ville döma honom till villkorlig dom. Åklagare Ann-Sofie Wilhelmsson hänvisar också till rättens ordförande som inte tyckte att det går att hänvisa till en nödsituation, och rättens ordförande ansåg också att nödbestämmelsen ska användas restriktivt.

Hovrätten i sin tur slår fast att cannabis som smärtlindring inte är förenligt med vår lagstiftning – men instämmer med vad tingsrätten anfört  om att det inte finns någon anledning att ifrågasätta det Andreas har berättat sin situation och sitt lidande. Det här målet är av politisk känslig natur, en friande dom hade inte varit i linje med den stränga narkotikapolitik som regeringen marknadsför.

I februari 2017 godkände Läkemedelsverket Andreas Thörns ansökan om att få cannabis utskrivet på recept och nu meddelar alltså Högsta domstolen prövningstillstånd.