Advokaten yrkar att Kaj Linna försätts på fri fot

Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes

 

Den livstidsdömde Kaj Linna yrkar att Hovrätten för övre Norrland beslutar att han ska försättas på fri fot. Kajs advokat Thomas Magnusson anser i sitt yttrande till hovrätten att skyndsamhetskravet för den fortsatta utredningen måste efterlevas.
–Det är inte rimligt att Kaj ska behöva vänta på att åklagaren ska hitta en alternativ gärningsman, säger Magnusson.

Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes
Kaj Linna inifrån Norrtälje anstalten. Foto: Joakim Berndes

 Kaj Linna har beviljats resning av Högsta domstolen, bland annat på den grund att åklagaren enda bevisning var ett vittne som inte var trovärdigt. Kaj begärde redan i sin resningsansökan om kompletterande förundersökningsåtgärder i form av i ursprungliga målet ingivna telefonlistor samt förhör med ett vittne. Åklagare fick då till den 20 februari på sig att yttra sig. Nu vill åklagaren ha ytterligare tid till den 20 mars.

Skyndsamhetskravet måste efterlevas
Advokat Magnusson säger till Vägen UT.
–Det är inte rimligt att Kaj ska fortsatt vara frihetsberövad medans åklagare och polis letar efter en alternativ gärningsman. Det finns ingen sådan i dagsläget och ingenting som tyder på att åklagaren har något nytt att komma med. På den grund resningsansökan beviljades är det enda rimliga att Kaj försätts på fri fot i avvaktan på den slutliga utgången i målet, anser Magnusson.

Vägen UT har tidigare gjort en större intervju med Kaj Linna i anslutning till att han beviljades resning.