Anders Ygeman (S): ”Polisen backar inte ut”

Inrikesminister Anders Ygeman (S) ser upploppet i Rinkeby som en effekt av att polisen ökat närvaron i utsatta områden.
– Polisen backar inte ut. Polisen finns där, säger han.

Inrikesministern anser att det som skett i Stockholmsförorten Rinkeby är allvarligt, men han ifrågasätter inte polisens bedömning att det var nödvändigt att skjuta verkanseld. Ygeman tycker att polisen i grunden gjorde en bra insats.

– Det är bra att polisen ingriper, man grep en efterlyst person. Man har utökat närvaron i våra förorter och det har lett till fler ingripanden och kan också riskera att bli lite stökigt, men i längden leder det till ökad trygghet för Rinkebyborna, säger Ygeman.

Foto: Joakim Berndes

”Backar inte”
Han pekar på att när polisen gjorde en insats i Hammarkullen i Göteborg, så applåderade de boende från balkongerna.
– Det pågår ett arbete för att göra våra förorter och socialt utsatta områden tryggare. Då kan det ibland bli stök, men polisen backar inte ut. Polisen finns där och kommer att gripa och lagföra de misstänkta, säger Ygeman.
Förra justitieministern, moderaten Beatrice Ask, varnar för konsekvenserna om polisen inte får tillräckligt med resurser.
Kräver polisstation.

Kräver polisstation
– Risken om man inte agerar kraftfullt nu är att det fortsätter och sprider sig. Vi har sett tillräckligt nu med Malmö och annat, så jag förväntar mig att regeringen har något i bakfickan, säger Ask. Hon är kritisk till att det ännu inte finns en lokal polisstation i Rinkeby och tycker ”i princip” att det borde finnas en polisstation i alla de 15 områden i Sverige som polisen pekat ut som särskilt utsatta.
Ygeman säger att beslutet är fattat om en Rinkebystation, att resurser finns, men beklagar att byggnadsarbetet drar ut på tiden. Han tillägger att polisen ändå ska ha en hög närvaro i området.

TT

Christer Renlid