Anonyma vittnen är inte lösningen

LEDARE:

Människor som bevittnar brott skräms till tystnad. Därför vill Liberalerna göra det möjligt att vittna anonymt. Alliansen är dock till det bättre oenig om förslaget. I jakten på den organiserade brottsligheten är det lätt att tappa huvudet och låta ogenomtänkta och populistiska förslag, få allt för stor betydelse.

I en debattartikel i Aftonbladet för en tid sedan hävdar Liberalernas partiordförande Jan Björklund och partiets rättspolitiska talesperson Roger Haddad, ”Att människor som bevittnar brott skräms till tystnad” Därför vill de göra det möjligt att vittna anonymt. Det förekommer säkert att vittnen skräms till tystnad. Frågan är hur ofta? Och hur många fler brott kommer att klaras upp om vi skulle tillåta det? Problemet är nog snarare att utredningsbördan för en polismyndighet som går på knäna är allt för tung. Polisen behöver mer resurser för att klara upp fler brott.

I tider när de kriminella grupperingar växer sig starkare i vissa utsatta områden är det lätt att söka genvägar för att bromsa våldsspiralen. Polisutredare och ett flertal ledarskribenter ropar efter att Sverige ska börja tillåta anonyma vittnen. Detta är en farlig rättslig utveckling som med all sannolikhet inte kommer att leva upp till allmänheten förväntningar.

För det första innebär anonyma vittnen ett hot mot rättssäkerheten. Vid ett vittnesförhör i domstolen måste rätten göra en bedömning av vittnets trovärdighet, vilket i stort sätt omöjliggörs om vittnet ska vara anonym. Den tilltalade kommer att få mycket svårt att försvara sig mot ett vittne som är anonymt. Risken finns för falska vittnesmål från personer som är fientligt inställd mot den tilltalade ökar markan då vittnet kan vara anonymt. I slutändan måste det handla om att ingen ska dömas för brott hon eller han inte begått.

För det andra kommer anonyma vittnen endast kunna användas i undantagsfall då det annars skulle strida mot Europakonventionen. Allmänheten förväntan över antalet fällande domar med hjälp av anonyma vittnen, blir säkerligen en besvikelse.

En tredje aspekt som flera advokater framhållit är risken för att vittnet vaggas in i en falsk trygghet.

Vi måste skapa lagar som faktiskt fungerar, denna är inte en sådan Inrikesminister Anders Ygeman och regeringen har kritiserat förslaget från Liberalerna. Ygeman liksom advokatsamfundet generalsekreterare Anne Ramberg oroar sig över rättssäkerheten om anonyma vittnen skulle tillåtas.

I stället för ogenomtänkta lagförslag måste samhället hitta grunden till kriminalitet och utanförskap. Anonyma vittnen är ingen mirakelmedicin mot den grova brottsligheten. Det gäller att vända på alla stenar och inte gripas av panik.

Christer Renlid