Ygeman: ”Jag känner ilska över brottslighet och skjutningar”

NYHETER:

Det var ett fullsatt pressrum under dagens presskonferens med Anders Ygeman och representanter från kommunstyrelsen och polisen. Inrikesministern redogjorde för de kommande insatser mot den organiserade brottsligheten.  

Vissa av förslagen är förnuftiga och andra är svårare att begripa sig på. Men framför allt – inget nytt under solen. Under pressträffen förklarade Ygeman att regeringen tar situationen i staden på fullaste allvar. Ingen hade nog förväntat sig något annat. Visst har det skett förbättringar av skiftande kvalité – men de förslag som ministern angav i dag har redan aviserats tidigare.

Polisen har fått ökade möjligheter att beslagta klockor och andra värdeföremål från grovt kriminella personer som misstänkts komma från brottslig verksamhet. Det har blivit möjligt att åtala och lagföra gängledare som känt till en kriminell verksamhet men underlåtit att sätta stopp för den. Ett nytt förslag är högteknologiska övervakningskameror, vilket har dragit i gång en debatt om skydd för den enskildes integritet.

Ännu en gång berättade Ygeman om att skärpa minimistraffet för grovt vapenbrott som fördubblas från ett till två år. Han tog dessutom upp att jourdomstolar skall kunna lagföra personer under helgerna.

Pressträffen fortlöpte med enskilda frågor till ministern.

Vilka krav ställde de lokala politikerna och polisen till dig och regeringen?
Vi ställer nog krav på varandra skulle jag vilja säga. Dom ställer krav på en resursstark polis och effektiv lagstiftning mot den organiserade brottsligheten, och att de statliga myndigheterna ska samarbeta Vi ställer krav på att kommunen ska engagera sig, vilket jag tycker de gör. De omhändertar unga personer, enligt lagen om vård av unga. Ser till att miljö och hälsa drar in tillstånden för de som missköter krogverksamheten.

Har den senaste dödsskjutningen i Malmö förändrat er agenda för det fortsatta arbetet?
Den har snarare inskärpt allvaret i dom åtgärder vi har vidtagit och dom vi tänker vidta.

Kravet på en resursstark polis är långt ifrån uppfyllt. Det kom inga löften om fler poliser, vilket staden är i starkt behov av. Vad beträffar lagstiftningen så har regeringen presterat bättre, men inte tillräckligt. Problemen i Malmö är omfattande och det räcker föga med att försöka straffa bort problemen.

Efter pressträffen begav sig Ygeman till Rosengård där vidare samtal skulle föras angående det brottsförebyggande arbete som planeras.

Vad fick du för känsla när du promenerade genom Rosengård?
–Ilska och sorg över alla dödsskjutningar som skett. Men jag blir bara stärkt över min övertygelse att vi måste ena samhället för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Fortsättning följer och problemen i Malmö är långt ifrån lösta.