”(SD) är förstås fria att votera som de vill i utskottet”

POLITIK NYHETR:

Vägen UT tar pulsen på våra riksdagspartiers syn på kriminalpolitiken. Först ut var Linda Snecker Vänsterpartiet i dag ställer vi några snabba frågor till Andreas Carlsson (KD) 

Enligt kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, minskar antalet klienter i kriminalvården och allt färre återfaller i brott. Hur ser ni på det?
-Det är positivt att återfallen minskar. Samtidigt får vi inte slå oss till ro då siffrorna fortfarande är relativt höga. Vi behöver fortsätta jobba för att trenden ska hålla i sig. Vad gäller att färre döms kan orsakerna vara flera. En oro finns kring den brottsutredande verksamheten då Polisen har stora bekymmer.

Trots att brottsligheten inte ökar – fortsätter Alliansen att föreslå straffskärpningar. Varför det?
-Vissa straffskärpningar är befogade att föreslå. Bland annat har BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning nyligen visat att hot, sexualbrott och trakasserier ökade förra året. Så många som var tredje kvinna är orolig enligt BRÅ. Vi kan inte sluta agera politiskt när vi ser en sådan utveckling. Därför har vi bland annat föreslagit straffskärpningar för sexualbrott.

Vad har ni för förslag när det gäller brottsförebyggande arbete
-Vi menar att det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola och satsningar på ungas uppväxtmiljö för att på sikt kunna få ner brottsligheten. Civilsamhället är en avgörande faktor där ideella föreningar kan spela en mycket stor roll. Ett barn som ser att det finns en ljus framtid och som tror på sin förmåga att skapa ett bra liv löper inte lika stor risk att ta steget in i kriminalitet.

Till det kommer polisens brottspreventiva insatser. Där föreslår vi fler synliga poliser i utsatta områden. Den lokala förankringen är avgörande för hur väl polisen ska lyckas komma till bukt med brottsligheten. Polisen måste ha tid och möjlighet att finnas på plats även när det inte handlar om uttryckning, på så sätt kan förtroende byggas.

Alliansen får igenom en större del av straffskärpningsförslagen med stöd av (SD) Finns det något samarbete med SD i justitieutskottet ?
-Nej. Alliansen gör upp och förhandlar inom Alliansen. SD är förstås fria att votera som de vill i utskottet

Christer Renlid