Strängare straff är ingen universallösning

LEDARE:

Förra året dog 110 personer i Sverige därför att de utsattes för våld. Det är ungefär lika många som 2015, men betydligt fler än åren innan dess. Det berättade Ekot i går. Enligt polisen finns en förklaring till de dystra siffrorna. Våldet i kriminella gäng skördar allt fler offer. Under de senaste två åren har i genomsnitt 30 människor om året dödats i den sortens uppgörelser.
– Det verkar som ribban för att skjuta ihjäl folk i de här sammanhangen har sänkts betydligt, säger Mikael Ryding på polisens Nationella operativa avdelning till Ekot.

I går inträffade en explosion i en bil som tillhör en polischef inom Uppsalapolisen, som drivit flera uppmärksammade insatser mot gängkriminella. Det är inte första gången som den berörda polischefen blir hotad i sitt hem, uppger en poliskälla för DN. ”

Den omedelbara reaktionen på det inträffade från Anders Ygeman och Stefan Löfven är ytterligare krafttag mot den organiserade brottsligheten, Före jul presenterade justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman en serie åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten. Straffet för att inneha handgranater kommer att skärpas och anpassas till innehavet av illegala vapen. Typiska gängbrott som grov misshandel och grov utpressning ska bestraffas hårdare. De förslagen är under beredning

Vi kan bura in människor fängelse i åratal, men en dag kommer de ut och under tiden de suttit där sår har det rekryterats nya förmågor till den organiserade brottsligheten. Fler poliser, strängare straff och hatet bara växer. Sverige behöver fler poliser, men vi behöver också någon som kan vända utvecklingen. Det kan inga poliser eller hårdare straff i världen ändra på. Vi behöver en politik som är bred och inte endast försöker straffa bort problemen. Vi behöver politiker som förstår att hat och utanförskap är ett djupt rotat problem som kräver insatser av hela samhället. Vi ska inte låta civilsamhället ta över statens åtaganden, men de måste komplettera de repressiva åtgärderna på ett mer långtgående plan än i dag.

Paniken och rädslan får aldrig vinna över modet att faktiskt våga göra det som på sikt är det rätta. Att inte låta sig dras med och i affekt fatta beslut som i längden tar sig uttryck i mer hat och utanförskap. Under året har jag träffat många intressanta människor på betydelsefulla poster inom rättsväsendet. Det finns en vilja till förändring hos de flesta men någonstans i den politiska beslutsordningen tenderar deras innovativa tankar att fastna i en stelbent politisk kultur, som i dag mer än någonsin styrs av populism.

I stället för att politikerna försöker slå världsrekord i vem som kan föreslå de hårdaste straffen, behövs en bred politisk uppgörelse utanför blockgränserna. Den måste innehålla alla ingredienser såväl repressiva åtgärder som brottsförebyggande arbete. Det finns inga enkla lösningar på svåra problem. Så fort något hemskt inträffar verkar det som alla hjärnor slutar upp att fungera.

Det är hög tid att sluta släcka bränder och börja fokusera på hållbara lösningar.

Christer Renlid