Linda Snecker (V): Livstidsstraffet är omodernt

ÅSIKT:

Debatten om livstidsstraffet har fått nytt liv och kravet på hårdare tag låter inte vänta på sig. För några år sedan ändrades lagstiftningen för att åstadkomma en förändring. Men lagändringen har inte fått det avsedda genomslaget i rättspraxis som var tänkt, i stället för en straffskärpning blev det svårare för domstolarna att döma till livstid. Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som vill avskaffa livstidsstraffet.
–Livstidsstraffet hör inte hemma i en modern rättsstat, säger Vänsterpartiets kriminalpolitiske talesperson Linda Snecker  

 Det var den förra Alliansregeringen som såg till att skärpa livstidsstraffet år 2014. Efter den misslyckade straffskärpningen tar nu justitieminister Morgan Johansson(S) stafettpinnen och på nytt tillsätter en utredning hur man ska få bättre precision i lagtexten. Linda anser att den kriminalpolitiska debatten måste handla mer om vad som händer innanför murarna än hur långa straffen ska vara. Hon anser att regeringen måste föra en ansvarsfull kriminalpolitik

Bättre effekt när det gäller rehabilitering
–En tidsbegränsning redan från början är mycket bättre. Det ger kriminalvården bättre möjligheter att göra en verkställighetsplan med den intagne. Det blir ett bättre behandlingsarbete, när personen vet att han kommer ut, säger Linda

Antalet tidsbestämda straff har ökat sedan Örebro tingsrätt tog över bedömningen från nådeinstitutet
Det visar att juridiken håller med Vänsterpartiet vad beträffar tidsbestämda straff, säger Linda.  Det är inte längden på straffet som är avgörande. Det är innehållet som har störst betydelse om en person ska klara sig när denne kommer ut.

”Den kriminalpolitiska debatten har blivit mer populistisk”
–Det är enkelt att plocka billiga poäng som politiker genom att hävda strängare straff. Det är lätt att få med sig folk när man säger Det är bara att kasta bort nyckeln och låta dem sitta där. Men det är inte speciellt ansvarsfullt, hävdar Linda.

Foto: Joakim Berndes

Vi har inte ett straffsystem i Sverige som går ut på, ”Öga för öga, tand för tand”
Att ta hand om brottsoffren är jätteviktigt. Vi i Vänsterpartiet anser att brottsoffret tidigt i processen ska få ett målsägandebiträde. I dag fallerar både polis och domstolar vad beträffar information till brottsoffret, och ofta kommer ett beslut om förordnande av målsägandebiträde alldeles för sent. Det gäller att brottsoffret får stöd och hjälp under hela rättsprocessen, allt ifrån första samtalet till att domen kommer. Den hjälpen är viktigare, än hur långt straffet blir för gärningsmannen, anser Linda.

”Att både höja straffnivåerna och samtidigt värna om det brottsförebyggande arbetet, då vet inte regeringen vilket ben de står på”
–Det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet. Både regeringen och Vänsterpartiet lade fram många åtgärder i rättsväsendets budget. Å ena sidan har regeringen lyckats med det brottsförebyggande arbetet. Det har tillsats en ny samordnare på Länsstyrelsen och kommunerna ska vara mer delaktiga. Å andra sidan vill man skärpa straffen, då undrar man om de själva vet vad som är viktigast för att komma till rätta med kriminaliteten, anser Linda

Text: Christer Renlid