Fred Nyberg: ”Kriminalvården måste omprioritera sin syn på läkemedel”

ÅSIKT:

Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vägen Ut fick bland annat en intervju med senior professor Fred Nyberg 

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) inledningstalande på konferensen i Uppsala
–Vi behöver mer samverkan, mer fokus på jämställdhet och mer långsiktighet.
Samtidigt som det finns ljuspunkter som att medellivslängden ökar, fler mår bättre och ungdomar dricker och röker mindre, så finns det en annan
utveckling också. Det finns gråzoner. Hälsoklyftor ökar i vissa grupper, det skiljer sex år i förväntad levnadsålder mellan hög och lågutbildade, äldre kvinnor dricker mer, narkotikadödlighet ökar,
enligt Drugnews

Sverige är expert på stuprör och att organisera i samhället. Men det finns risk att vi glömmer bort engagemang och personligt ansvar. Institutioner kan inte lösa allt, det behövs att fler aktörer samverkar och att alla drar åt samma håll, var ministerns budskap på konferensen, sade Gabtiel till Drugnews

Han uppmanar till sociala investeringar för att ge förutsättningar för ett bra liv. Att tidiga stödinsatser vid mindre problem är billigare än att vänta tills individer senare hamnar riktigt snett – fängelse, rehabilitering och sociala åtgärder kan kosta 50-60 miljoner kronor under ett liv. Bredare samverkan, mer engagemang och ansvarstagande, mindre stuprörs-tänk är något ministern skickade med till åhörarna
– Ni kan göra skillnad! sade Gabriel Wikström och rusade vidare till tåget.

Fred Nyberg, beroendeforskare och senior professor Uppsala universitet var en av föreläsarna under konferensen.

–Innehållet under konferensen täcker ett stort fällt inom drogberoendefältet, vilket är mycket positivt, säger Fred.

Ett bättre samarbete mellan berörda myndigheter är en av de viktigaste drogfrågorna
–Vi har två viktiga frågor. Den ena är att implementera den kunskap vi har ute i praktiken, vilket vi har varit lite dåliga på. Vi har lyft den frågan under konferensen. Den andra frågan är, vi måste bli bättre på samverkan mellan olika myndigheter som är berörda av dessa frågor. Vi måste få en bättre sammanknytning mellan myndigheterna för att få ett
bättre perspektiv.

En och samma myndighet för hela drogområdet
–Jag är inne på det som Gerhard Larsson föreslagit i missbruksutredningen, en och samma myndighet för hela drogområdet. Det gäller att få ett bättre helhetsgrepp. I dag vet inte den ena myndigheten vad den andra gör vilket lätt får konsekvenser för patienten.

Är svensk narkotikapolitik orsaken till ökad dödlighet bland missbrukare?
–Det finns mycket som talar för att det finns andra orsaker till detta än själva politiken. Att skylla på den svenska modellen är att göra det lätt för sig. I dag finns det många smärtpatienter som får legalt föreskrivna narkotika preparat, som utvecklar ett beroende utan att ens snudda vid någon politik. Man skulle kunna vända på det och säga att den svenska narkotikapolitiken räddat många att gå över styr.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall måste ses i ljuset av hur man analyserar dödsfallen
–Att vi har en ökning är ostridigt som jag ser det. Men att vi är nummer ett i Europa när det gäller narkotikarelaterad död – behöver inte alls vara sanningen, menar Fred.
Vi har olika sätt att se på vad en narkotikarelaterad död omfattas av. Olika kriterier hur vi analyserar helt enkelt. För att kunna göra en rättvis bedömning måste alla länder ha en likvärdig standard på sitt tillvägagångssätt, vilket inte är fallet nu. I Sverige räknar vi in många fler aspekter än i många andra länder. Något av stor vikt och betydelse är preventionen. Hur vi förhindra att personer börjar missbruka.

Reklam som triggar människor in i ett missbruk
Fred ger exempel på reklam som är förödande . Han nämner hur spelbolagen utvecklar tekniker för att trigga hjärnans belöningssystem och lättare komma in i ett beroende.

Drogfria behandlingar är en bristvara – varför?
–Det är ett problem, det är alldelsels för enkelt att sätta in ett läkemedel i stället för en mer långdragen process med psykosocial terapi. Jag tycker det ska vara en självklarhet att en patient först ska prova en drogfri behandling först innan läkemedel sätts in.

Kritiken mot kriminalvården, att allt för lättsamt skriva ut narkotiska preparat – är befogad
–Kritiken handlar i högst väsentlig grad även om ADHD mediciner. Jag har suttit med i kriminalvårdens medicinska kommitté och fått rapporter om hur mycket läkemedel som skrivs ut. Kritiken är i allra högsta grad befogad. Kriminalvården arbete ska i första hand handla om rehabilitering – inte skriva ut läkemedel, anser Fred.

Fred anser att kriminalvården måste börja omprioritera sin syn läkemedel på anstalterna. Men ger likväl läkarna en uppmaning att tänka klokare.
–Givetvis skall personer som är i behov av läkemedel få det men med största restriktivitet.

En livslång behandling – eller inte?
–Det finns många exempel på personer som haft ett omfattande missbruk men klarat av att rehabilitera sig utan läkemedel. Att bli insatt på metadon och tillhöra ett team behöver nödvändigtvis inte betyda ett livslångt behov av preparatet. Det går att trappa ut och hitta andra alternativa lösningar, säger Fred.

Det samlande intrycket från konferensen är att den håller hög klass. Många besökare på Drogfocus var från kommuner, vården och länsstyrelser, myndigheter och universitetsvärlden. Men även utställare och över 70 föreläsare och juniorforskare deltog.

Text: Christer Renlid
Foto: Ali Reunanen