Krisen inom socialtjänsten – grundläggande värderingar gäller inte längre

Socionomdagarna:

Det här är 13:e gången som Akademikerförbundet SSR är med och arrangerar Socionomdagarna. För förbundet är det ett sätt att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner om aktuella ämnen.
– Det är rekordstor anslutning till Socionomdagarna i år. Upp mot 2 000 personer kommer att vara på plats, så det är mycket kompetens inom det sociala området som finns samlad, konstaterade förbundsordförande Heike Erkers i sitt öppningstal.

Foto: Joakim Berndes
Foto: Joakim Berndes

Hon gjorde sitt bästa att inspirera och entusiasmera sina medlemmar som arbetar ute på fältet. Samtidigt som hon förmedlade hoppfullhet, duckar hon inte för den vardag fylld av hot, våld och främlingsfientlighet som många av hennes medlemmar står inför. I en intervju till Vägen UT, berättar hon om de socialpolitiska utmaningar politikerna inte kan blunda för längre.

”De grundläggande värderingarna gäller inte längre”
–Barn som far illa är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Socialtjänsten som ska ge dem skydd och stöd befinner sig i en akut kris. Det är bråttom när många socialsekreterare funderar på att söka annat arbete. Ett problem är att ekonomiska styrmedel ibland leder till krav på chefer och handläggare att till exempel inte ingripa med tvångsåtgärder mot unga utsatta missbrukare – för att inte spräcka budgeten Det är ett omänskligt beteende, som dessutom strider
mot lagen.

Enligt Heike bryter vissa kommuner mot lagen för att hålla sin budget. Rättssäkerheten är i fara och socialtjänstlagens portalparagraf riskerar att bli en papperstiger. Problemen inom socialtjänsten har inget med integrationspolitik att göra Det finns de som drar paralleller med flyktingkatastrofen och det ökade antalet nyanlända som kommit  till Sverige.
– Det är ett missvisande resonemang, anser Heike. Jag varnade för problemen inom socialtjänsten redan för flera år sedan. Trots upprepade varningssignaler har problemen tillåtits växa till en akut kris. Vi har under längre tid larmat om att situationen är ohållbar.

Politiker måste ta sitt ansvar
–Socialtjänsten befinner sig i en kris – och den nedåtgående spiralen måste stoppas. Det är dags att såväl regeringen som arbetsgivarna tar sitt ansvar och agerar. Regeringen har mycket att bevisa inom det socialpolitiska området. Inte minst är behovet av en socialminister, med samlat ansvar för
socialpolitiska frågor

Heike är en erfaren förbundsordförande
Heike Erkers, 56 år, är beteendevetare från Stockholm. Hon har tidigare bland annat arbetat med rehabilitering på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och i olika funktioner på Arbetsförmedlingen, senast som avdelningschef.
Heike Erkers inledde sin fackliga bana i början av 1990-talet och har ingått i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse sedan 2003. Hon valdes till förste vice ordförande 2006 och blev förbundsordförande 2012.2016-11-15-16_socionomdagarna-0104

KRIS var på plats med en egen monter
–Syns man inte, finns man inte, säger Christer Karlsson förbundsordförande på KRIS. Det är viktigt för oss att visa upp oss för en bredare publik. Vi är inte bara en kamratförening, utan har även andra verksamhetsgrenar. Ute på våra lokalföreningar driver vi sociala arbetsintegrerade företag och håller kurser & utbildningar – Vi ordnar, studiecirklar och utbildningar för våra medlemmar och anställda. Bland annat erbjuds KRIS Basic och Bättre Framtid. NBV är de som hjälper oss utforma utbildningar.

Flera behandlingshem ställde ut på mässan
Både Hatten, Korpberget och Val- bo, var på plats under mässan. Det samlade intrycket från utställarna var positivt. Socialtjänsten och kriminalvården är de största beställarna för många behandlingshem.

Bilder från socionomdagarna