Regeringen vill lagstifta om spelmissbruk – ”många hamnar mellan stolarna”

NYHETER:

Nu vill regeringen ta krafttag mot spelmissbruket. Genom ett nytt lagförslag ska spelmissbruk likställas med andra former av missbruk. Det beslutades under förra veckans regeringssammanträde.
–Syftet med förändringarna är att minska risken för att personer som behöver vård och stöd mot sitt missbruk hamnar mellan stolarna, säger Hälso-och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande

 –Vi ser att spelmissbruk fortsatt är ett stort problem som behöver jämställas med annan missbruksproblematik. Därför behöver vi skärpa upp lagstiftningen så att socialnämnderna får ett ansvar för att också jobba mot spelmissbruk.

"Playing Poker". Images Money. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
”Playing Poker”. Images Money. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Lagrådsremissen föreslår att Socialnämnden ges ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk i likhet med ansvaret för övriga missbruk – så kallade substansmissbruk.

Kim Grahn är ordförande på Spelberoendes Riksförbund.
–Äntligen har politikerna förstått omfattningen av problematiken. Vi är glada, men något förvånande över remissen som lämnats över till lagrådet. Tidigare var det mest medelålders män som spelade bort hus och hem. Nu har spelberoendet krympt i åldrarna. En allt vanligare målgrupp är unga män i 20 års åldern som sätter sig i stora skulder för resten av livet, säger Kim till Vägen UT

Kim anser att spelbolagen måste ta ansvar för en restriktiv marknadsföring vilket är tveksamt om de gör i dag, säger Kim. Det måste även bli lättare för personer att kunna stänga av sig själva från kasinon och liknande spelplatser.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Kommunerna tilldelas 18 miljoner kr årligen för arbetet från och med den 1 januari 2018.