Rättsväsendet får 42,5 miljarder – men regeringen får bakläxa av riksdagen

I dag klubbade riksdagen nästa års budget för rättsväsendet på sammanlagt 42.5 miljarder. Både justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) var på plats i riksdagens kammare. 

Den nya polisorganisationen fick stå i centrum när riksdagen klubbade igenom budgeten för rättsväsendet. Det blev politiskt käbbel i gammal god ordning innan beslutet togs. Ygeman tog upp vad regeringen åstadkommit de senaste två åren Terroristresor som blivit kriminaliserade, inte lika många falska pass på villovägar längre, straffskärpningar gällande den organiserade brottsligheten samt fler poliser. Alliansen var inte lika imponerad. Krister Hammarbergh (M) vill att mer resurser tilldelas polisen, han tog upp problem som låg polisnärvaro, sjunkande utredningsresultat i polisutredningar

Ygeman spejar över nejden
Ygeman spejar över nejden

Av den totala budgeten får polisen 21,9 miljarder. Men regeringen får bakläxa av riksdagen. I ett så kallat ”tillkännagivande” vill en riksdagsmajoritet att regeringen ska genomföra ytterligare ett antal förändringar.

Ett av kraven är fler poliser. Bakom förslaget står justitieutskottet som vill ha fler områdes- och kommunpoliser. Riksdagen vill att regeringen ska redovisa vilka åtgärder man genomfört för att öka antalet lokala poliser. Ett krav justitieutskottet ställde redan förra året.

Riksdagen vill också att regeringen ska göra något åt polisens närvaro i de brottsutsatta områdena.  Detta för att återskapa ett förtroende för polisen i dessa områden.

I övrigt får kriminalvården 8,3 miljarder kronor och domstolarna 5,5 miljarder kronor.