Lagligt cannabis – eller inte

NYHETER:

Det var full uppslutningen under föregående vecka i kongresshallen på San Patrignano som ligger utanför Rimini i Italien. Anledningen var en konferens ”We free day” som handlade om det narkotikapolitiska läget i Europa.

 Det var forskare, åklagare, poliser och representanter från FN, som under ett par dagar förläste och delade med sig av sina kunskaper om våld och narkotika. Temat för konferensen handlade i stor utsträckning om narkotikahandeln med cannabis. Det är ingen tillfällighet att Italien är arrangörer –  landet brottas med omfattande missbruksproblematik och en politisk strid pågår hur narkotikalagstiftningen ska se ut i framtiden.

En av föreläsarna var Nicola Gratteri som tidigare tjänstgjort som åklagare och varit ordförande för antimaffiakommissionen i Italien. Han starkt kritiskt till att avkriminalisera cannabis

– Argumenten för en legalisering handlar om att maffian ska förlora kontrollen över hanteringen av drogerna, men den retoriken är löjligväckande, säger han.

Förenta Nationernas (FN) representant Cindy J. Smith, som verkar inom kriminologi, rättvisefrågor, politik och strategisk planering. Hon menar att det är inte bara är svart eller vitt.

–Det narkotikapolitiska läget är bekymmersamt och det är svåra frågar vi brottas med. Det finns ingen självklar linje som är exklusiv, säger hon.

ECAD (European Cities Against Drugs) närvarande på konferensen med representanter från Sverige, Bulgarien, Malta och Litauen. Från Sverige fanns KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället), Gävle Kommun och entrepenörer som ville se om det går att öppna ett liknande behandlingshem i Sverige. Åke Setreus var en av deltagarna och även ansvarig för hela ECAD-gruppen under besöket.

–Det var en givande konferens med många kunniga och intressanta föreläsare. San Patrignano är dessutom ett fantastiskt ställe, säger han.

Konferensen var belägen på ett av Europas största behandlingshem.

Dit kommer människor från hela världen för att få hjälp med sitt missbruk. Behandlingsprogrammet är inte bara ovanligt framgångsrikt, utan även helt kostnadsfritt. Inte långt ifrån Rimini ligger San Patrignano, behandlingsverksamheten som är som en mindre stad. Varje år får cirka 1300 personer – män och kvinnor i olika åldrar – hjälp där med sitt missbruk och sedan starten 1978 har runt 20 000 individer rehabiliterats. En uppföljning som universitetet i Bologna gjort visar att efter fem år är 72 % av de som genomgått programmet fortfarande drogfria, en siffra som är unik i sitt slag. Men rehabiliteringen är krävande, och tar tid: minst tre år – ibland så länge som fem år – tar det att bli redo för att komma tillbaka till ett vanligt liv.

I kommande nummer av Vägen UT publicerar vi ett längre reportage inifrån San Patrignano. Vi kommer även rapportera mer från We free day konferensen.