Ny lag ska öka tillgången till sprututbyte

NYHETER:

Det var ett fåtal journalister på plats i Rosenbad när Folkhälsominister Gabriel Wikström hade pressträff angående sprututbytesprogrammet för missbrukare.  Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen om en lagändring gällande sprututbytesverksamhet.

 Gabriel inledde med att säga att han var glad över regeringen nu lägger fram förslaget.

–Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och med förslagen i propositionen kan det bli tillgängligt för fler i hela landet. Det skapar också möjligheter för personer i missbruk att komma i kontakt med hälso – och sjukvården, säger Gabriel.

Regeringen föreslår att ansvaret för sprututbytesverksamheten ska renodlas  landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka och driva verksamheten. Åldersgränsen för att delta i sprututbytesprogrammet sänks från dagen 20 till 18 år. Wikström menar att verksamheten är en effektiv åtgärd mot smittspridning. I dagsläget är det upp till den kommun som vill dra i gång verksamheten att bestämma. I det nya förslaget från regeringen skall bestämmanderätten övergå till landstingen. Han betonar vikten av samarbete mellan kommun och landsting, men att landstinget har sista ordet.

Förutom att skydda mot hepatit C- och hiv-smitta används också sprututbytesprogrammen för att få människor med ett missbruk att komma i kontakt med vården och på så sätt få hjälp och motiveras till behandling. De flesta remissinstanser var positiva till lagförslaget, men en punkt som fick kritik, och som även finns med i propositionen som presenteras i dag, är det så kallade bosättningskravet, vilket innebär att man enbart ska få hjälp i det landsting man är folkbokförd i. En rad myndigheter och organisationer, bland andra Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Myndigheten för Vårdanalys, Läkarförbundet och flera universitet, var kritiska till detta.

Enligt folkhälsoministern kommer dock Socialstyrelsen att få ett särskilt uppdrag att följa och utvärdera denna del av lagen fram till 2019, för att se om den kan komma att behöva justeras.