German Woldu: ”Våra vänner dör av statligt knark”

 NYHETER:

Något är fel och mycket förvirrande. I en paneldebatt under under Beroendedagen i Stockholm drabbade dessa herrar samman i en diskussion om den ökade narkotikadödligheten.

Torkel Richert, lektor i socialt arbete, Malmö högskola, Germay Woldu (nedan kallad Gibbe) arbetar på KRIS Stockholm, Christiansen, föreståndare på Vesterbro ”fixerum” i Köpenhamn, där man under övervakning av sjukvårdspersonal kan ta medhavda droger och
 Daniel Svensson, utredare socialstyrelsen.

Samtliga var överens om att dödligheten på grund av, framför allt opioder har ökat. Men hur mycket och vad den egentliga dödsorsaken är – råder det delade meningar om. Socialstyrelsens utredare Daniel Svensson menar att den nuvarande statistiken som oftast presenteras från olika håll är missvisande. Han menar att det finns naturliga förklaringar till vissa dödsfall och att det felaktigt redovisats som narkotikadödlighet. Svensson skyller på metoden som används för att komma fram till resultatet.

Upprinnelsen till debatten är att läkemedel som, bland annat metadon används allt flitigare inom missbruksvården. Kritikerna menar att behandlingsmetoden tagit över det traditionella sättet att behandla missbrukare. Tidigare användes läkemedel som metadon endast i särskilda fall för att trappa ut en heroinmissbrukare från sitt beroende. I dag har socialstyrelsen sänkt kraven på omfattningen av missbruk för att få en metadonbehandling.

Gibbe Woldu var en av deltagarna i debatten.

–Samhället ger inte en missbrukare chansen till en drogfri behandling längre. Det livsfarliga läkemedlet metadon erbjuds även till personer som bara haft ett kortvarigare missbruk av heroin. Fler dör av metadon än av heroin, säger han.  Unga människor, utan någon direkt missbrukserfarenhet får dödliga doser metadon utskrivet av staten. Våra vänner dör av statligt knark i större omfattning än av huvuddrogen. Något har gått väldigt snett, menar Gibbe.

Gibbe berättar om den undermåliga kontroll som görs på LARO –mottagningarna. Många personer sidomissbrukar heroin samtidigt som de hämtar ut metadon. Det förekommer även överförskrivningar av andra läkemedel till missbrukare.

Beroendedagen 2016 i Stockholm. Foto Joakim Berndes
Beroendedagen 2016 i Stockholm. Foto Joakim Berndes

–De får aldrig en chans att bli drogfria, säger han.

Daniel Svensson utredare på socialstyrelsen säger att kritiken mot metadonbehandlingen är överdriven.

–De siffror som ofta är förekommande när det gäller den ökade narkotikadödligheten är missvisande, säger han. Det föreligger ett metodfel i hur de redovisas och i vilket sammanhang.

Det diskuterades även sprututbyte och andra skadereducerande åtgärder.

Christiansen, föreståndare på Vesterbro ”fixerum” i Köpenhamn, där man under övervakning av sjukvårdspersonal kan ta medhavda droger berättade om hur det fungerar i Danmark och deras syn på skadereducerande åtgärder.

Någonting är galet med den Svenska narkotikapolitiken. Å ena sidan säger Statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson att Sverige ska ha en restriktiv narkotikapolitik. A andra sidan är Folkhälsominister Gabriell Wikström –  för vissa skadereducerande åtgärder, vilket talar emot Sveriges stränga hållning i frågan. Vad vill man egentligen?

Hur som helst kan det väl aldrig vara meningen att unga människor ska dö av läkemedel som staten delar ut i syfte att bota dem. Tänk om, tänk rätt.