Häktningstider ska bli kortare

KRÖNIKA:

Sverige har under 15 års tid fått massiv kritik från olika FN organ som varit föga imponerade av det svenska systemet vad beträffar långa häktningstider.

Häktes- och restriktionsutred­ningen föreslår att maxtiden för häktning av vuxna blir sex månader. Den kan förlängas om synnerliga skäl föreligger. För barn under 18 år blir maxgränsen tre månader. Barn ska därtill inte längre sättas i vanliga häkten utan på särskilda ungdomshem (SIS), om inte åklagaren finner mycket starka skäl mot det. Ett sådant beslut ska då löpande omprövas. Barn under 18 år får bara förvaras i polisarrest när det är absolut nödvändigt.

Andra förslag är två nya former av alternativ till häktning. I dag finns reseförbud och anmälningsskyldighet och nu föreslås även hemarrest och områdesarrest med elektronisk fotboja. Förslagen antas ge färre och kortare häktningar.

Jodå, det är bättre än tidigare men inte tillräckligt. Det där med synnerliga skäl är alltid klurigt. Man skulle lite förenklat kunna säga att riktigt grova brott inte omfattas av maxtiden på sex månader. Det är alltså fritt fram även i framtiden där människor anses oskyldiga till motsatsen är bevisad att sitta inlåsta både två och tre år. Och som de flesta känner till är de långa häktningstiderna ofta vikta för de som begått mycket grova brott. Det ska bli intressant att följa utvecklingen, jag tror dock att det krävs mer precision vad som åsyftas för att få klarhet i det hela.

Hur som helst presenterades andra nyheter som är nog så viktiga. Det kommer endast vara domstolar som i framtiden fattar beslut om restriktioner vid häktningsförfarandet. I dag är det ofta åklagare som tar beslutet vilket är mindre bra. Det är positivt då det gått slentrian i förfarandet. Domstolarna köper allt för lättvindigt åklagaren begäran och påståenden.

Efter 15 års kritik från FN är detta lite klent. Men det är ändå en klar förbättring mot tidigare