Rättsväsendet klarar inte ett nytt Lindomefall – hårda straff för morden i Göteborg

KRÖNIKA:

Den 18 mars 2015 är en kylig och mulen kväll i Göteborg. Petar Petrovic, 20, skulle äta en bit mat på den lokala restaurangen vid Vårväderstorget i stadsdelen Biskopsgården och titta på Champions League-fotboll. Denna kväll blev hans sista i livet.

 Vi halv elvatiden stormade maskerade män in på restaurangen och öppnade eld med automatvapen. Ett flertal skadades och två människor omkom av mördarnas kulor. Ytterligare ett kapitel att skriva in i Göteborgs senaste års blodiga historia. Vägen UT har i en artikelserie skrivit om våldet och skjutningarna som skakat om Göteborg under de senaste åren. Tjugoårige Petar Petrovic och en fem år äldre man kom aldrig hem från restaurangen. Skjutna. Döda. Men inte glömda. Mördade på precis samma sätt som så många andra människor har blivit i det nya årtusendets Göteborg. Med skjutvapen. Polisen har för en tid sedan avslutat en tidsbegränsad satsning mot den våldsamma brottsligheten och skjutandet – Trygg i Göteborg – som sysselsatte runt 100 poliser och kostade ungefär 100 miljoner kronor att genomföra.

Göteborg
Foto: ”Göteborg harbor Älvsborgsbron – The Älvsborg Bridge” by Blondinrikard Fröberg. (CC BY 2.0) Some rights reserved

I går dömdes åtta män för morden på Vårväderstorget.Adam Abdulahi, 28, och Ahmed Warsame, 25, döms till livstids fängelse. Domen är inte unik men ovanlig. Männen döms för att i samråd och samförstånd utfört morden. Åklagaren kunde inte bevisa vem av männen som höll i vapnen. Det framgår dock av den omfattande bevisningen att samtliga gärningsmän hade ett uppsåt att döda.

Tingsrätten kom fram till att alla tilltalade har varit delaktiga i skjutningen på det sätt som åklagarna påstår. Det innebär att de döms för att ha planerat och förberett gärningen tillsammans och i samråd och att fem av dem har deltagit i olika roller som medgärningsmän vid själva skjutningen, två av dem har startat bilbränder i syfte att avleda polisen och en av dem har haft en samordnande roll i en lägenhet i närheten av Vårväderstorget.

Enligt tingsrätten har två personer skjutit inne på krogen, en person har hållit vakt, en person har väntat i en flyktbil och den femte personen har också befunnit sig i en bil i området.

De som i målet bedöms vara gärningsmän döms till livstids fängelse medan medhjälparna döms till 14 års fängelse. Tre av de tilltalade var vid gärningen över 21 år och döms därför till livstid respektive 14 års fängelse. För de övriga fem som var mellan 18 och 20 år bestäms straffen till mellan 7 och 14 års fängelse.

Denna typ av kollektiv uppsåtsbedömning, det vill säga när åklagaren inte kan bevisa vad var och en av gärningsmännen, exakt  bidragit med har kritiserats från bland annat advokater. Man menar att det föreligger en rättsosäkerhet i förfarandet. Anledningen till att detta tillvägagångsätt blivit accepterat är Lindomefallet.  Två personer gjorde inbrott i ett hus där en ensam man befann sig. Det två inbrottstjuvarna dödade mannen i huset och skyllde sedan på varandra. Den ena mannen åtalades men frikändes senare i hovrätten.Ingen lagfördes för mordet. Flera år senare började domstolarna acceptera gärningsbeskrivningen. ”Att i samråd och samförstånd utfört gärningen” Polismorden i Malexander och Diskoteksbranden i Göteborg är två exempel. Detta tillvägagångssätt är inte riskfritt, det måste ske med precision och en omfattade bevisning som binder alla tilltalade tillsammans, med ett och samma uppsåt annars riskerar rättssäkerheten att urholkas.

De fällande domarna i dag är en seger för rättvisan och kommer vara en viktig milstolpe för det omfattande arbete som Göteborg har lagt ned för att bekämpa våldet i staden. Samhället har klart markerat att det kommer att kosta mycket för den som begår dessa typer av brott.  Nu kommer domarna med all sannolikhet att överklagas till hovrätten – så sista ordet är inte sagt.