Generaldirektörerna är eniga – ”förtroendet för rättsväsendet har ökat”

NYHETER:

För första gången någonsin samlades sex stycken tunga generaldirektörer på en och samma plats under ett seminarium i Almedalen.

Det var fullsatt i kongresshallen bredvid Almedalsparken när tungviktarna pratade om samverkan mellan de olika myndigheterna. Rikspolischefen Dan Eliasson, Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, Ekobrottsmyndigheten, Eva Fröjelin, Riksåklagare Anders Perklev, Erik O. Wennerström, Brottsförebygganderådet (Brå) och säpochefen Anders Thornberg. Nya tider kräver nya metoder och regeringen har för avsikt att tillsätta en nationell samordnare för att lättare kunna planera och styra samarbetet mellan de olika myndigheterna. Dan Elisson anser att politikerna inte behöver styra arbetet dem emellan – men vill att de ska kratta i manegen för att nå ut till samarbetspartners utan för rättsområdet. Öppenhet och samarbete är den nya melodin för att öka förståelse och acceptans.

Foto: Joakim B
Foto: Joakim B

Samtliga chefer var eniga om att förtroendet för rättsväsendet har ökat. Enligt Erik O. Wennerström på Brå har det dödliga våldet minskat. Anders Thornberg på Säpo håller terrorn som ett stort problem. Eva Föjelin på Ekobrottsmyndigheten menar att den ekonomiska brottsligheten ses som harmlös av den breda allmänheten, något hon vill ändra på. Hon menar att ”manschettkriminaliteten” är allvarlig och ett hot mot samhället. Riksåklagaren Anders Perklev, ser den organiserade brottsligheten som ett stort problem.

Satsningen på samverkan är inte tagen ur luften, regeringen känner säkerligen att verkligheten börjar komma allt närmre och höga röster har lyfts för hårdare tag. En mobilisering för kommande utmaningar. Några avslöjanden om hur arbetet skall gå till eller vem som skall utses till samordnare tillkännagavs inte.