Svidande kritik från Brottsförebyggande rådet

Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.

I flera delar av landet finns det i dag kriminella grupperingar med stort inflytande över brottsligheten i det område där de verkar. Som ett sätt att åtgärda problemen, har det i de tre storstäderna de senaste åren vuxit fram särskilda avhopparverksamheter som drivs av myndigheter och som hjälper individer att hoppa av från kriminella grupperingar. Där kan avhopparna få stöd, hjälp och polisiärt skydd. Men sådana verksamheter är inte tillgängliga för personer som vill hoppa av i de flesta andra delar av landet – trots att det finns grupperingar på en hel del orter även utanför storstadsområdena.

– Det är en brist att det utvecklade skydd och stöd som de myndighetsdrivna verksamheterna ger, ofta inte kan erbjudas avhoppare utanför storstäderna, säger Emma Patel, utredare på Brå. Det vore bra om modeller för samverkan kan växa fram även i andra delar av landet, så att möjligheten att få behovsanpassad hjälp blir mer likvärdig över landet.

Paul Barath. Kassör RIKS KRIS. Foto: Joakim Berndes
Paul Barath. Verksamhetsansvarig KRIS Halmstad. Foto: Joakim Berndes

Paul Barath är verksamhetsansvarig för KRIS Halmstad (Kriminellas Revansch I Samhället) han säger till Vägen UT att stödet till avhoppare i småstäderna är obefintligt i förhållande till storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Om en avhoppare som inte kommer från storstadsregeionerna finns det ingen ekonomisk hjälp att få från polisens avhopparverksamhet, säger Paul. Då är det socialtjänsten som måste godkänna ett sedvanligt ekonomiskt bistånd vilket omfattar en utredningstid på två månader. En sådan lång handläggningstid fungerar inte i dessa fall. En avhoppare från ett grovt kriminellt gäng måste få hjälp direkt, annars kan det kosta honom livet, menar Paul.

KRIS Halmstad är specialicerade på avhoppare från kriminella gäng. Deras arbete går ut på att stötta och hjälpa till med förändringar i livet så som sysselsättning, attityder och ett tryggt boende. Läs hela rapporten:

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2016-05-13-stod-till-avhoppare-fran-kriminella-grupperingar.html

Text: Christer Renlid