Polisen ”nobbar” KRIS Södertälje

NYHETER

I dag kan Vägen UT avslöja att polisens nya organisation NOA (Nationella operativa avdelningen) inte beviljar några pengar till KRIS-Södertälje av de fem miljoner kronor som regeringen avsatt till frivillighetsorganisationer för att stötta och hjälpa avhoppare från den organiserade brottsligheten. NOA har till uppgift att fördela pengarna.

Ett tungt bakslag för KRIS-Södertälje som tidigare även fått avslag från Södertälje kommun avseende föreningsbidrag för den nystartade verksamheten i Södertälje. Vägen UT har tidigare rapporterat att polisen har gjort en kartläggning över riskområden i hela Sverige. I rapporten framgår att det finns fyra riskområden i Stockholms län där läget är akut: Hallunda/Norsborg, Tensta/Rinkeby, Husby och Ronna/Geneta/Lina. Trots detta beviljar inte NOA några pengar.

Peder Englund är kommissarie på Utvecklingscentrum Väst. Han menar att avslagsbeslutet beror på att föreningen i Södertälje har funnits för kort tid. Det krävs att föreningen har funnits i mer än två år för att vi ska bifalla ansökan. I övrigt finns det inget vi har slagit ner på, säger Peder.

Foto: Joakim Berndes
Foto: Joakim Berndes

Mikael Hiljegren på utredningsenheten i region Stockholm som också tillhör avhopparverksamheten säger till Vägen UT, beslutet att inte bevilja KRIS pengar är löjligväckande.

-KRIS är en mycket kompetent organisation när det gäller att stötta och hjälpa avhoppare från kriminella gäng. Föreningen har inte fått någon information om vad som gäller för att kunna söka pengar. KRIS är en tillgång med en bred erfarenhet. Skulle NOA bara begärt in kompletteringar på ansökan hade KRIS Riksförbund kunnat stöttat ansökan på ett positivt sätt, menar Mikael.

Södertälje behöver allt stöd de kan få – men ändå nobbar både polisen och kommunen föreningen, säger jacob Fraiman som är verksamhetsansvarig i Södertälje. Jag är givetvis besviken och det kommer att bli tufft att driva verksamheten vidare. Men vi får försöka härda ut och göra vårt bästa, säger jacob.

Socialkontoret och utbildningskontoret i Södertälje har ansökt om sex miljoner kronor ur kommunens sociala investeringsfond för att hjälpa ett 30-tal högstadiepojkar att inte hamna fel. Projektet ska identifiera cirka tio elever per skola (Wasa-, Ronna-, och Lina och läsår som alltså projektets resurser riktas mot, uppger LT.

Kanske har vi en möjlighet att göra en insatts där, säger Jacob. Men detta löser inte problemen med den pågående brottsligheten och personer som redan är grovt kriminella och vill komma därifrån.

Läs även våra andra artiklar om KRIS Södertälje och Jacob Fraiman här.
Geneta i Södertälje – en av landets farligaste platser
Något måste göras – Södertälje blöder

Jacob Fraiman medverkar även i UR PLAYS dokumentärserie Min Livsstid.
Se avsnitten med Jacob här: ”Skriva för förändring” och ”Efter muck”.

Text: Christer Renlid
christer.renlid@kris.a.se