Tunisiens Högsta domstol – på besök hos KRIS

NYHETER:

Det var finbesök hos KRIS Stockholm i fredags när International Legal Assistance Consortium (ILAC) var på besök med en delegation från Tunisiens motsvarighet av vår Högsta domstol.

Det var förbundsordförande i KRIS, Christer Karlsson och vice ordförande Ali Reunanen som öppnade tillställningen med att presentera förbundet och vad de olika föreningarna ute i landet har för verksamhet. De båda berättade om om sina liv och hur KRIS en gång startade. Berättelsen om den första munkhämtningen – och att de olika föreningarna gör 1500 till 2000 anstaltsbesök om året var något som imponerade på delegationen. En KRIS – medlem tillika styrelseledamot i Stockholmsföreningen berättade när han fick hoppa fallskärm efter att han blivit hämtad från fängelset.

Ledamöterna var intresserade att veta hur samarbetet är mellan förbundet och olika myndigheter. Christer förklarade att de flesta intuitioner som KRIS har att göra med är välvilligt inställda och försöker hjälpa till så gott det går. Sverige är ett bra land, det finns resurser till att hjälpa människor bara konceptet är det rätta, förklarade Christer.

Bilden: Rodri Williams
Rodri Williams framför KRIS-loggan.

Frågor om varför de tror att folk börjar missbruka dök också upp under frågestunden. Ali berättade om beroendet och 12- stegsprogramet och hur han själv har klarat sig ur krisen.

Rhodri Williams är jurist från USA och senior leagel expert på ILAC, berättar att organisationen är en paraplyorganisation som korroderar arbetet i olika utvecklingsländer när det gäller att bistå med rättsexperts. Tanken med ILAC var att det fanns ett behov av samordning runt om i världen. De jobbar med tekniskt stöd kring rättsväsendet i Tunisien, det kan vara att utbilda ledamöter i domstolar samt åklagare, advokater. Det är ett övergripande politisk mål att Tunisien ska bli ett demokratiskt samhälle med rättstrygghet och en fungerande rättsordning. Genom våra medlemsorganisationer representerar vi mer än tre miljoner jurister runt om i världen, säger Rhodri.

Khaled Elayari, president på Kassationsdomstolen, säger att anledning till Sverigebesöket var att lära känna det svenska rättssystemet som han tycker är bra. Genom att titta på andra rättssystem lär vi oss mycket, säger Khaled. Tunisien håller på med en revidering  av sin lagstiftning och har Sverige som förebild. Delegationen har även besökt Högsta domstolen, advokatsamfundet, utrikesdepartementet och nu KRIS. Det brottsförebyggande arbetet är viktigt och han skulle gärna se en liknade organisation likt KRIS i Tunisien.

Tunisien Har en hög kriminalitet som kom i kölvattnet med revolutionen för fem år sedan. Det finns all anledning för oss att se över vårt rättssystem för att kunna bli ett demokratiskt samhälle fullt ut, enligt Khaled.

Text & foto: Christer Renlid
christer.renlid@kris.a.se
2016-04-21_Portratt_Renlid-0011