Svea hovrätt dömer Andreas Thörn för narkotikabrott

I dag kom domen i Svea hovrätt angående Andreas Thörn. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer Andreas för narkotikabrott samt ringa narkotikabrott.

Hovrätten slår fast att cannabis som smärtlindring inte är förenligt med vår lagstiftning – men instämmer med vad tingsrätten anfört  om att det inte finns någon anledning att ifrågasätta det Andreas har berättat sin situation och sitt lidande. Det här målet är av politisk känslig natur, en friande dom hade inte varit i linje med den stränga narkotikapolitik som regeringen marknadsför.

Andreas försvarare Viktor Regner säger till Vägen UT att han fått i uppdrag att överklaga domen till Högsta domstolen (HD). Min klient är besviken att hovrätten inte friade honom för narkotikabrott – han hade aldrig något uppsåt att begå brott bara bli av med sin smärta. Man måste gå tillbaka ända till 1982 för att hitta ett HD avgörande avseende nödparagrafen och då handlade om förvaring av kärnbränsle. Det rättsfallet har h2016-03-21_Rattegang_cannabis-0135ovrätten åberopat som stöd för sitt ställningstagande- helt ofattbart det finns inga l likheter alls med Andreas fall, säger Viktor.

Brottmålsadvokaten Kerstin Koorti har läst domen.

– Min bedömning är att Andreas får prövningstillstånd och att HD kommer att pröva målet. Det finns inga färska prejudikat som ger vägledning hur nödparagrafen skall tillämpas. Andreas har i vart fall inte haft något uppsåt att begå brott.

Vägen UT har försökt nå kammaråklagare Karin Lantorp för en kommentar utan resultat.