Regeringen vill ha hårdare tag mot återfallsförbrytare

NYHETER:

Regeringen vill se hårdare tag mot återfallsförbrytare. En proposition har skickats över till riksdagen med det nya lagförslaget. Den nya lagen tenderar dock att bli tandlös och resulterar i fler kortare fängelsepåföljder enligt flera bedömare som Vägen Ut pratat med.

Lagförslaget är tänkt att reformera reglerna för straff som utdöms efter tidigare dom ”Det är viktigt att samhällets markering mot återfall i brott blir konsekvent och tydlig. Den som är dömd och begår nya brott ska mötas av en skärpt reaktion”, skriver regeringen.

Vad regeringen föreslår är en ”särskild påföljd” för den som begår nya brott – och som redan är dömd men som inte har suttit av hela sitt straff.

Lagrådet sammanfattar det så här i sitt remissvar

”De tidigare relativt vida möjligheterna för domstolen att efter omständigheterna bestämma påföljd, när en tilltalad dömd för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört, ersätts av en huvudregel om att domstolen ska bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten”.

Utöver förslaget om ny huvudregel vill regeringen också begränsa möjligheten för domstolar att besluta om så kallade konsumtionsdomar – där en tidigare dom även omfattar tillkommande brottslighet. En konsumtionsdom kan undanröja tidigare, utdömda straff och istället bestämma om gemensam påföljd för den samlade brottsligheten.

Advokat Kerstin Koorti är skeptisk till förslaget

-Jag ser inte nyttan med förslaget. Det kommer med all sannolikhet leda till fler kortare fängelsestraff något som inte gynnar någon. Den målgrupp som förslaget riktar sig till är ofta missbrukare som åker in och ut på kortare straff. Det vore bättre att se över möjligheterna till utökade frivårdspåföljder i stället samhällstjänst, kontraktsvård eller liknade vore humanare och mer kostnadseffektivt, säger Kerstin

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har tidigare på DN – debatt uttalat att kortare fängelsestraff ofta inte ger det bästa resultatet Nära 70 procent av alla fängelsestraff är kortare än sex månader. Att på så kort tid förmå en människa att lämna missbruk och kriminalitet är svårt. Alternativ till korta fängelsestraff finns, men utnyttjas inte tillräckligt. Straff i frihet kan ge bättre resultat och motverka återfall i brott, skriver Nils Öberg.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli i år.

galler_6