Drogen ”Spice” – ett världsomfattande problem

En stor konferens angående drogen Spice har gått av stapeln i Lettlands huvudstad Riga. Det är organisationen European Cities Against Drugs (ECAD) som är arrangörer. Det är forskare, läkare och socialarbetare runt om i Europa som närvarar och delar kunskaper om drogen som är en kemisk framtagen substans – mycket svår att spåra i urinprovstester. Anledningen därtill är att olika substanser bytts ut hela tiden för att det inte ska gå att spåra.

-Det börjar bli verklighet – nerverna, pressen och prestationsångesten. Man vill ju göra ett bra intryck, den kommentaren ger Martin Dahlander innan han åker vidare till Riga. Martin fick en förfrågan att ställa upp på konferensen som en av talarna. Han skulle representera brukarkollektivet, det vill säga personer som själva har nyttjat drogen. I övrig bestod deltagarna av polischefer, socialarbetare och andra tjänstemän.

Foto: Joakim Berndes
Foto: Joakim Berndes

Martin inledde sitt framförande med att prata om sitt liv och sina erfarenheter kring missbruk och kriminalitet. Drogen Spice har varit Martins huvuddrog – där ligger hans främsta kunskaper inom drogerna och dess djävulska påverkan på människor. Det var en spännande upplevelse att få vara med och påverka. Av alla före detta brukare av Spice valde de mig. Enligt ECAD var brukarperspektivet  ett viktigt inslag på konferensen. Spice är en livsfarlig drog, Martin berättade om sina erfarenheter han har varit fri från drogen i 696 dagar. Han berättade om olika syntetiska blandningar som finns på marknaden och hur man lättast hittar det på Internet. Han berättade att han efter 11års missbruk fick slutligen fick hjälp av Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) I dag hjälper han andra missbrukare att komma tillbaka till ett nyktert och drogfritt liv.

Lettiska frivilliga organisationer tycker att tyngdpunkten ska ligga på att komma åt och identifiera återförsäljare men samtidigt verka för farorna med missbruket. Lettiska företrädare uppger att en av sex 15-16 åringar har experimenterat med den livsfarliga drogen. ECAD uppger att konferensen blev lyckad och budskapet att försöka strypa tillgången på Spice i Estland, Lettland, Litauen samt Sverige och Ryssland har gått framåt. Man konstaterar att det är bekymmersamt att drogen inte kontrolleras av FNs konventioner. Arbetet för att hitta metoder att få bort Spice kommer att fortskrida.