Justitieministern på besök i Botkyrka – ”Jag är försiktigt positiv”

NYHETER:

Det var en avslappnad Morgan Johansson som bjöd in till pressträff i anslutning till ett besök i Norsborg, Möjligen hängde detta ihop med att justitieministern för en gång skull slapp prata om att stänga gränser eller annat elände som ofta leder till besvärliga frågor från journalister.  

Ämnet för dagen var våldet och problemen i Botkyrka kommun. En hemligstämplad polisrapport blev för en tid sedan publicerad i Aftonbladet vilket väckte uppmärksamhet mot vissa kommuner även en rapport från Stockholms handelskammaren som var nog så dyster i sammanhanget. Botkyrka är en av flera kommuner vars problem med droger och kriminalitet har tilltagit. Anledningen till besöket enligt Morgan var att ta del av de åtgärder för att förebygga våld och kriminalitet som kommunen och polisen presenterade. Några extraordinära förslag eller löften dök aldrig upp.

-Förutom att vi skärper lagstiftningen för grova narkotikabrott och kriminella nätverk så anser jag att det förebyggande arbetet som sker lokalt är viktigt, säger Morgan

Hur ser du på den negativa utvecklingen i vissa kommuner som är hårt drabbade av droger och kriminalitet? Och vad anser du om polisens avhopparverksamhet?

-Jag är försiktigt positiv, det gäller att förebygga problemen genom att redan i skolan börja diskutera och skapa förutsättningar för våra ungdomar att lyckas i livet. I den nya polisorganisationen tillsätter vi fler poliser som ska jobba i områden som är mest utsatta. Polisen måste ha möjlighet att ständigt närvara i de områden som behöver det. Jag är positivt inställd till avhopparverksamheten  – de behöver dock mer resurser vilket vi ska se över, säger Morgan

Morgan betonar betydelsen av en sträng lagstiftning mot droger och kriminella nätverk. Vi måste strypa rekryteringen till gängen och effektivt kunna lagföra grova brottslingar. Han anser att förslaget att kriminalisera gängledare som underlåter att ingripa mot sina underhuggare inte urholkar rättssäkerheten. Vårt mål är fortfarande ett narkotikafritt Sverige,