Geneta i Södertälje – en av landets farligaste platser

NYHETER:

Geneta i Södertälje är en av landets farligaste platser enligt polisen. I går stängde man igen fritidsgården – jag kan inte ansvara för personalens säkerhet längre, säger Lars Åkerblom enhetschef på Ung fritid Södertälje kommun.

Problemen med kriminalitet och droger har funnits länge i området nu har även de offentliga rummen tagits över av kriminella strukturer. I går rusade en ung man beväpnad med kniv in på fritidsgården, polis tillkallades och ynglingen kunde senare gripas misstänkt för olaga vapeninnehav. Vi ser allvarligt på det inträffade – dessvärre är detta bara toppen på ett isberg, säger Lars som är bekymrad över utvecklingen i området.

 Har det inträffat liknande situationer tidigare?

-Vi har haft våldssituationer på fritidsgården tidigare. Våld och hot om våld har blivit en vardag för oss och så får det inte vara. Det finns kriminella strukturer i området som försöker utnyttja oss och förstöra, det handlar om drogförsäljning och annan liknande kriminalitet. Vi har ett bra samarbete med polisen och jag tycker kommunen gör ett bra jobb.

Uppenbarligen måste mer göras för att komma tillrätta med problemen?

Jag tror att samarbete med fastigägare i området kan vara bra – både för oss och dom. En dialog mellan näringsidkare, fastighetsägare, frivillighetsorganisationer och kommunen för att skapa nätverk och förbygga att kriminella nätverk inte får fäste i området. Vi måste bryta den negativa utvecklingen.

Lars tycker det är tråkigt att behöva stänga fritidsgården, men såg ingen annan utväg innan de fått kontroll på situationen. Han kommer att följa utvecklingen i området och hoppas kunna öppna gården igen så fort som möjligt.

Nationella operativa avdelningen på polisen har gjort en kartläggning över riskområden i hela Sverige. Aftonbladet har tagit del av den hemligstämplade rapporten och skriver att det finns fyra områden i Stockholms län där läget är akut: Hallunda/Norsborg, Tensta/Rinkeby, Husby och Ronna/Geneta/Lina.

I polisens kartläggning växer en bild fram av områden där brott sker öppet och där polisen ibland inte ens kan åka ut på larm utan uppbackning. I Geneta beskrivs en problematik med organiserad brottslighet som i huvudsak handlar om narkotika- och vapenaffärer.

”Narkotikaförsäljning sker helt öppet och kokain har blivit allt vanligare. I takt med att de kriminella börjar hantera och använda dyrare narkotika tror polisen att det finns en risk att antalet våldsbrott bland de kriminella ökar”, skriver tidningen.

”Polisens arbete mot narkotikaförsäljning har även försvårats på grund av vaktposter, folk som står på vakt och larmar andra kriminella när polisen är på väg”.