Regeringen föreslår en ny skuldsaneringslag

NYHETER:

I en proposition som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen en ny skuldsaneringslag som ska göra det möjligt för fler personer att ansöka om och genomgå skuldsanering. Propositionen innehåller bland annat förslag om att nyansera kravet på överskuldsättning samt åtgärder som underlättar den skuldsattes betalningar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2016 och ska göra det möjligt för fler personer att ta sig ur den påfrestande situationen som överskuldsättning innebär.

– Överskuldsättning är ett växande problem i samhället. Alltför många människor har skulder i Kronofogdens register. För den som drabbas påverkas livet väldigt hårt, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Förslaget innebär bland annat att juni och december blir betalningsfria månader för den som beviljats skuldsanering samt att det kommer göras en mer nyanserad bedömning av gäldenärens förmåga att betala sin skuld. Det betyder att man kommer ta hänsyn till bland annat ålder, arbetsförmåga och förhållanden på arbetsmarknaden vid beslut om eventuell skuldsanering. Dessutom kommer det finnas större möjligheter att besluta om kortad skuldsaneringsperiod om det finns särskilda skäl, till exempel om gäldenärens barn riskerar att drabbas oskäligt hårt.

– Skuldsanering innebär för många ett väldigt hårt tryck ekonomiskt och skapar svårigheter att leva ett normalt liv. Inte minst ur ett barnperspektiv är det rimligt med en liten lättnad på två betalningsfria månader, säger Per Bolund.

Foto: Joakim Berndes

Djem Mangos är före detta kriminell missbrukare som arbetar på Kriminella Revansch i Samhället (KRIS) han välkomnar förslaget.

-Det är bra för hela samhället att det blir lättare att få skuldsanering. De flesta som levt ett kriminellt liv med droger har dragit på sig stora skulder på grund av sitt missbruk. Om personer som vill börja leva hederligt och göra rätt för sig lättare kan få skuldsanering ökar deras chanser avsevärt att lyckas hålla sig drogfria och leva på rätt sida om lagen – något hela samhället tjänar på, säger Djem.

I propositionen föreslår regeringen också en ny lag om skuldsanering för företagare. Genom denna ska en särskild form av skuldsanering (F-skuldsanering) erbjudas överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i en näringsverksamhet som drivits på ett försvarligt och lojalt sätt. Förslaget syftar till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige och till att gynna det tillväxtfrämjande entreprenörskapet.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.