Företagare lämnar Botkyrka – för mycket kriminalitet

NYHETER:

Brottsligheten är en stor del av företagarens vardag. Det handlar om hot, våld och rån. Framför allt i de segregerade områdena är problemen som störst, uppger Maria Rankka Vd på Stockholm Handelskammare. Botkyrka kommun riskar att förlora småföretagare om ingenting görs åt den otrygga arbetsmiljö många affärsinnehavare upplever. ”Brottsplats Stockholm”.

Demoskop har tagit fram en rapport på uppdrag av Stockholm Handelskammare. Enligt rapporten framgår det att otryggheten är störst i Rinkeby, Hallunda, Skärholmen och Flemingsberg. I Norsborg har utvecklingen varit tydligast, där anser 8 av 10 företagare upplever att otryggheten har ökat. Undersökningen visar att var fjärde företagare i dessa områden fått en sämre ekonomi på grund av brottslighet. Kriminaliteten  drabbar i första hand de lokala företagen vilket begränsar deras förutsättningar att expandera och anställa ny personal.

-Genom att förebygga och motverka kriminalitet kan ett lyft för företagande och nya jobb skapas i områdena som behöver det allra mest. Politiker och företagare tala gärna och ofta om hur viktigt det är med ett bra företagsklimat. Men företagandet och kriminalitet behandlas alltjämt i två olika frågor, säger Maria. Hon anser att frågor om trygghet för företagare måste hamna i fokus. Handelskammaren anser att det i varje utsatt område måste finnas lokalt förankrade poliser och att de arbetar mer aktivt mot stölder, snatterier och andra småbrott som i dagsläget har blivit mer lågprioriterat. Stadsmiljön är också viktig för tryggheten i framtiden bör man undvika att bygga områden med bara bostäder, blanda gärna företag, affärer och bostäder. Om företagandet i de mest segregerade områdena skall blomstra måste politiker och polisen bli mer aktiva, säger Maria.

Ebba Östlin (S) är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka,

-Jag anser att det förebyggande arbetet är viktigt. Vi håller på med ett arbete som vi kallar för ”Albys hjärta” projektet vänder sig till unga vuxna. Arbetet går ut på att skapa förutsättningar för målgruppen som i sin tur ska leda till arbete och praktik. Målet är att ingen ska driva omkring och begå brott.

Vad säger ni till otrygga företagare? Har ni några konkreta åtgärdsförslag?

-Polisen har fått en förstärkning på 40 nya poliser i den nya organisationen. De ska jobba på fältet och öka närvaron i de mest utsatta områdena. Vi har startat upp ett stadsutvecklingsprogram för Hallunda och Norsborg. Arbetet går ut på att skapa goda relationer med näringsidkare och boenden i de mest drabbade områdena. Vi hoppas att projektet ska leda till ökad förståelse och bättre samarbete.

Anser du att stadsmiljön behöver förändras i framtiden för att öka tryggheten?

-Vi har två centrumanläggningar vi är oroliga för, Hallunda och Norsborg. Hallunda centrum är försatt i konkurs och drivs av en konkursförvaltare. Vi hoppas centrumet får en ny ägare snart så vi kan föra en dialog om problemlösningar. Norsborgs centrum drivs av en förening,  de har sagt till oss att de är beredda på investeringar för att skapa ett bättre klimat som minskar brottsligheten.

För övrigt säger Ebba att hon välkomnar organisationer som Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS)  att komma med idéer eller vara behjälpliga med det förebyggande arbetet i de utsatta områdena. Jag tycker KRIS gör ett jättebra jobb, säger Ebba