”Fängelsemiljön – förstärker känslan av utanförskap”

NYHETER:

För en tid sedan i Vägen Ut 2016 -01-25 presenterade vi en nyhet – Bergaanstalten i Helsingborg blir ungdomshem. Statens institutionsstyrelse (SIS) tar över den gamla byggnaden och inreder den för att bedriva ungdomsvård. Enligt uppgifter från SIS har man dock inga planer på att ta ned taggtråden kring anstalten.

Inga diskussioner har förts kring olämpligheten att en vårdinrättning för ungdomar har en hög taggtråd runt omkring byggnaden. Det är samma stängsel som när byggnaden var anstalt för vuxna.

Enligt Judit Hadnagy pressekreterare på SIS så är det fråga om ett korttidskontrakt därför är man förhindrad att ta ner taggtråden. Några diskussioner om olämpligheten att bevara den yttre miljön har inte förts däremot kommer den inre miljön att förändras med  gemensamt tv-rum och andra gemensamma utrymmen, säger Judit

Foto Magnus Persson
Foto Magnus Persson. Bergaanstalten

Anders på KRIS ungdomsförbund tycker det är olyckligt att SIS inte tar ansvar för vad man sänder ut för signaler till ungdomar som kommer dit.

– Det är inget fängelse längre utan en vårdinrättning för ungdomar. Fängelsemiljön förstärker bara känslan av utanförskap hos de intagna. Det är stor skillnad mellan ett fängelse och ett ungdomshem. Många är där för att de haft en jobbig och stökig uppväxt inte för att de är grovt kriminella. Med taggtråd och stängsel förstärks bara ungdomarnas identitet som kriminella, säger Anders.

Ungdomar som placeras på Berga är föremål för Lagen om vård av unga (LVU) Lag 1990:52, Med särskilda bestämmelser om vård av unga

Berga ungdomshem öppnar i Aprill – Maj 2016