Advokatsamfundet har fått nog – därför uteslöts stjärnadvokaten

KRÖNIKA:

I förra veckan beslutade Advokatsamfundet att utesluta advokat Per Liljekvist. Advokaten dömdes för anstiftan till misshandel efter att han skickat en kriminell före detta klient att misshandla ett gäng ungdomar.

Händelsen inträffade i oktober 2014. Kändisadvokaten Liljekvist ringde upp en före detta klient och skickade honom att misshandla flera ungdomar efter att han hamnat i bråk med dem efter ett restaurangbesök i Djursholm.Nu utesluts  advokaten från Advokatsamfundet med omedelbar verkan, det beslutade samfundets disciplinnämnd. Det är ytterst olämpligt att en advokat agerar så här, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet till tidningen Expressen.I ett dokument från Advokatsamfundet till landets allmänna domstolar och ledamöterna i Advokatsamfundet, står det: Enligt 44 § Advokatsamfundets stadgar får jag härmed meddela att Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, genom beslut meddelat denna dag, uteslutit Per Liljekvist, Stockholm, ur samfundet, samt förordnat att beslutet genast skall gå i verkställighet.

En dålig dag och karriären är över så skulle man kunna sammanfatta turerna kring Per Liljekvist- men så enkelt är det inte. Det är inte första gången som advokat Liljekvist är i blåsväder. År 2006 struntade han i att betala för en pool som han beställt- när det blev rättegång dök han aldrig upp på förhandlingen och det blev en så kallad tredskodom. Han fälldes för mutbrott år 2007 i både tingsrätt och hovrätt efter att han fått en vinkyl av Vin-Trägårdh,s Vd när han utsetts till dennes försvarare och nu dömdes han för anstiftan till misshandel i två instanser. Det beslut som advokatsamfundet tagit att utesluta advokaten är principiellt viktigt för framtiden och det öppnar också upp för en diskussion om samfundets förhållningssätt.

Som reglerna är utformade i dag kan endast en advokat bli utesluten om brottet begås i anslutning till uppdraget som advokat. Om han eller hon går hem från jobbet och skjuter sin sambo så är det helt i sin ordning och denne får fortfarande vara advokat. Gör personen samma sak med åklagaren under en rättegång blir han av med titeln. Det här exemplet är ytterligheter på problemet som ni säkert förstår – men det visar svagheterna i reglementet. Det krävs i dagsläget inte att advokaten skall behöva föregå med ett redbart beteende utanför jobbet. Jag anser att samfundet har haft tillräckligt med tålamod vad beträffar Liljekvist – det finns advokater som varit betydligt mindre klandervärdiga i sitt beteende och åkt ut med ändan bar.

Henning Sjöström var på sin tid en rebell i samfundets tjänst och blev av med sin titel efter allehanda oegentligheter. Men det stoppade inte honom från att fortsätta praktisera yrket. Bara för att en gammal brottmålsadvokat inte kan få några förordnanden från staten innebär det inte att han kan fortsätta som privat förvarare, som biträdande jurist på någon advokatbyrå. Han blir den som drar in klienter och får en bra provision, ekonomin är räddad. Som sagt – det går ingen nöd på avverkade brottsmålsadvokater. Vi får hoppas att samfundets regler vad beträffar advokaters redbarhet utanför rättssalen  ses över i framtiden.