Regeringen struntar i lagrådet

KRÖNIKA:

Som inte fiaskot kring mordparagrafen vore nog. Nu kör regeringen över lagrådet vad beträffar deras syn på den nya narkotikalagstiftningen ”Synnerligen grovt narkotikabrott” Lagrådet har avrått regeringen att instifta den nya lagen innan den praxis som redan finns har utretts ordentligt.

Foto: Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Foto: Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
I ett pressmeddelande säger Morgan Johansson (S) att regeringen trotts lagrådets avrådan kommer att lägga fram propositionen om nytt lagförslag till riksdagen. Det kommer inte bli några större problem för regeringen – alliansen kommer med stor sannolikhet att rösta för förslaget. Vid instiftandet av den nya mordparagrafen sa lagrådet nej och höjde ett varningens finger för att lagens utformning skulle leda till motsatts effekt, vilket också skedde. Jag tänker inte gräva i det just nu men lagens utformning av mord gör det mer sannolikt att domstolen dömer till ett mildare straff i stället för livstid. Det var den borgliga regeringen som låg bakom den lagstiftningen. Nu är det Socialdemokraternas tur att jonglera bland paragraferna och försöka rätta till misstaget.

Historien upprepar sig med full kraft Morgan Johansson har i sin iver att plocka politiska poäng genom att vara en man av hårda tag ivrigt påhejad av Moderaterna bestämt sig för att köra över lagrådet ännu en gång. Den här gången handlar det om narkotikalagstiftningen. Det är löjeväckande och pinsamt hur regeringen mot bättre vetande försöker att skärpa lagstiftningen trotts att statistiken vad beträffar brott faktiskt går ner. Det som är mest beklämmande – den nya praxis vad beträffar grova narkotikabrott skonar inga grova narkotikabrottslingar vars syfte är att tjäna stora pengar. Den tar däremot hänsyn till om brottet begås av personer som i första hand lider av ett missbruk det öppnas därför möjligheter för vårdalternativ. Denna hårdföra stil motiveras med att den allmänna rättskänslan måste återerövras. Den riktiga benämningen är politisk populism i sin grövsta form. Undrar hur länge det tar innan regeringen får känna av misstaget att inte lyssna på lagrådet.

Det är fullständigt obegripligt resonemang i propositionen gällande den nya lagstiftningen. Det är koka soppa på en spik som gäller för att överhuvudtaget få det nya förslaget att bli någorlunda begripligt. För att åstadkomma en sådan förändring föreslås, två nya brott införs Synnerligen grovt narkotika brott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Dessutom klargörs det i lagtexten vilka omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömningen om ett brott är synnerligen grovt. Det är just det som är problemet. Den praxis som har utvecklas av Högsta domstolen ger i princip lika hårda straff som den nya lagstiftningen gör när det är berättigat. Som grädde på moset säger regeringen att deras avsikt inte är att generellt höja straffnivåerna, däremot innebär förslaget att straffen ska skärpas. Den här straffskärpningshysterin är skrämmande och ogenomtänkt.