Bergaanstalten i Helsingborg blir Ungdomshem

NYHETER:

Kriminalvårdsanstalten Berga i Helsingborg blir nytt ungdomshem i SIS (Statens Intuitionsstyrelse) regi. Kriminalvården meddelade i dag genom ett pressmeddelande att SIS tagit över den gamla anstalten.  

 Statens institutionsstyrelse har under en längre tid haft platsbrist på sina ungdomshem. Judit Hadnagy pressekreterare på SIS säger till Vägen Ut,

-Vi är i stort behov av nya lokaler i dagsläget har vi inte plats till alla som enligt lag skall  beredas vård enligt LVU (Lagen om vård av unga) Det gamla Bergaanstalten Taggtrad passar oss perfekt för att göra om till ungdomshem. När Förvaltningsrätten beslutat att en person skall beredas vård enligt LVU måste det i anslutning till beslutet beredas en plats för personen i någon av SIS ungdomshem.

Om det inte finns några platser vad händer då?

-Det blir problem i värsta fall måste en minderårig placeras på häktet i väntan på en plats. Det hör inte till vanligheterna  – men det har hänt. I annat fall måste man försöka i hemmet eller på något annat sätt inleda  vården någon annanstans. Detta förfarande är inte i i linje med vår lagstiftning. Alla ungdomar som bereds vård enligt LVU måste kunna placera någonstans. I dagsläget har vi inte platser till alla. Det är vår uppgift att tillgodose att personen får vård.

Varför har behovet ökat?

-Det kan jag inte till fullo svara på. Vi vet att 2015 kom det cirka 35.000 nyanlända. Enligt våra beräkningar var 236 stycken unga och föremål för LVU och ska placeras på någon av våra intuitioner. Lagen om vård av unga innefattar även dessa personer. Vi är i akut behov av nya platser helt enkelt.

Vilka ungdomar är föremål för LVU?

-Det är personer som genom missbruk, kriminalitet eller något annat nedbrytande beteende utsätter sin hälsa och utveckling för allvarlig fara. Det är socialnämnden som tar beslutet som i sin tur ska prövas av förvaltningsrätten.

LVU - Eget beteende
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycketLag (2006:896).
Länk: https://lagen.nu/1990:52#P2