Mobilapp ska få fångar att passa tiden

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat Kriminalvården 2,5 miljoner för att utveckla en app som frivårdens klienter skall kunna använda på sina mobiler och surfplattor. Den tekniska lösningen är något som efterfrågas på flera håll inom myndigheten för att kunna stärka frivårdspåföljden, förklarar Lena Lundholm på kriminalvårdens avdelning för frivård, för tidskriften Akademikern.11100943836_d7792c8df3_k

Enligt Lena är problemet att många klienter missar att komma på sina besök. Förhoppningsvis skall appen hjälpa till att skapa en struktur i vardagen. Många klienter vill leva laglydigt och sköta sina åtaganden. Appen skall fungera så att det går att ställa in påminnelser inför möten med sin handläggare, Tekniken skulle också kunna vara ett stöd för många KBT – behandlingar som kriminalvården använder sig av.

Appen ska kunna användas både av klienter som är villkorligt frigivna eller har dömts till en påföljd inom frivården. Men hjälpmedlet skall vara frivilligt, understryker Lena. Frivården är kriminalvårdens största verksamhet med 140.000 klienter . Om en tiondel av dessa skulle ha användning för tekniken skulle det vara en stor vinst, tillägger hon. Kriminalvården hoppas kunna testköra appen i slutet av året.

Text Christer Renlid