Det våldsamma Göteborg Del 4 – Johannes Hulter (S): ”Vi är inte nöjda”

Vad händer i Göteborg? Håller Polisen på att tappa greppet om gängkriminaliteten? Två frågor som är relevanta mot bakgrund av de senaste årens våldsdåd. Är polisen och myndigheterna handfallna inför det krig som pågår mellan rivaliserande gäng som slåss mot varandra och begår grova brott? Statistiken visar att brottsligheten sjunker rent statistiskt. Hur ser verkligheten ut – bortom mediernas bevakning?Göteborg_del4_(CC BY 2.0)
Brottsligheten i Göteborg minskar enligt tioårs-rapporten Brott och Trygghet. Rapporten har tagits fram av Göteborgs stad tillsammans med Polisområde Storgöteborg och Göteborgs universitet. Det totala antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Göteborg har gått ner. Nivån år 2013 är lägre än 2002. Enligt statistiken ser man efter en viss ökning i slutet av 2000-talet en minskande trend sedan 2009. Anmälda misshandelsbrott i offentlig miljö har minskat sedan 2009, i synnerhet brott riktade mot män.

Polisens särskilda insats mot brottsligheten och våldet, Trygg i Göteborg, som inleddes 2013 har gett resultat. I fjol skedde det 50 skjutningar i Göteborg och året innan 56 stycken. Fram till 12 augusti i år har det skett 13 skjutningar. En positiv nedgång. Antalet döda i årets skjutningar är dock sex personer vid samma tidpunkt. Förra året var dödssiffran fyra över hela året. Enligt polisen beror nedgången i antal skjutningar främst på att många inblandade är häktade eller avtjänar straff. Några ledargestalter har även skjutits ihjäl, och splittringar inom gängen har skett. Ett flertal personer ska även ha lämnat Göteborg.

– Göteborg har blivit en tryggare stad att leva i. Vi har fortfarande en grov kriminalitet men brottsligheten har sjunkit de senaste åren, säger Johannes Hulter, stadssekreterare för socialdemokraterna i kommunstyrelsen.

Är ni nöjda nu?
– Inte alls, vår övergripande målsättning är att ytterligare minska våldet i vår stad, svarar Johannes Hulter och fortsätter:

– Polisens uppgift är att stävja konkreta situationer. Vår uppgift är främst att arbeta förebyggande. Statistik och forskning visar att man skall jobba förebyggande redan i ett tidigt skede av en människas liv. Vi har startat ett stadsövergripande arbete som vi kallar ”Jämlikt Göteborg”.

Vad innebär arbetet rent konkret?
– Vi har fyra fokusområden som är centrala i vårt arbete. Det första är att få en bra start i livet, att få in barn på förskolan och liknande. Ingen skall känna utanförskap. Att lära barnen tidigt vad som är rätt och fel. Det andra området. Vi vill ha en skola som alla kan känna sig trygga i och som kan hjälpa barn med extra behov. Det tredje. Att få arbete när man går ut skolan är viktigt. I dag finns det få arbeten unga kan söka om de inte har en högre utbildning. Vi måste även på ett bra sätt kunna motivera ungdomar att läsa vidare. Det sista området är hållbara livsmiljöer. Att skapa ett jämlikt samhälle. Det kan handla om kollektivtrafik som är trygg att åka med, som når ut i alla stadsdelar för att underlätta integrationen i staden, förklarar Johannes Hulter.

Förutom det förebyggande arbetet att skapa en tryggare stad är kommunen en del i ett projekt som kallas ”Kunskapscentrum för organiserad brottslighet”. Planeringsledare är Sören Rafstedt.

– Vårt arbete går ut på att hjälpa avhoppare från olika kriminella gäng. Vi är inte samordnare för något brottsförebyggande arbete utan jobbar endast med individen. Många personer hör av sig och behöver hjälp att ta sig ur gängen, men det finns ett stort mörkertal, säger Sören Rafstedt.

På vilket sätt kan Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet hjälpa avhoppare från kriminella gäng?
– Kunskapscentrum består av tio statliga myndigheter som arbetar integrerat. Vårt mål är att kunna erbjuda nödvändig hjälp på vägen mot ett nytt liv. Att få byta bostad för att komma ifrån den gamla miljön och andra gängmedlemmar. Komma ut på arbetsmarknaden. Helt enkelt hjälp med att byta livsstil, förklarar Sören Rafstedt.

Färre anmälda brott
Rent statistiskt sjunker brottsligheten i Göteborg. Verkligheten visar något annat. Hur går det ihop? Statistiken visar att antalet anmälda brott har gått ner. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att det begås färre brott. Det kan finnas anledningar till att personer avstår från att anmäla brott. Det kan vara rädsla för repressalier om de anmäler. Den organiserade brottslighetens aktörer är ofta bra på att skrämma personer till tystnad om det behövs.

Enligt uppgifter från polisen har brottsligheten inte sjunkit på det sätt som statistiken visar. Man kan se nya strukturer bland de kriminella gängen. I dag handlar det om nya grupperingar i stadsdelarna. Det är inte längre gäng med västar som är de mest tongivande. De mest tongivande numera är ungdomar utan västar och gängsymboler. Gängen slåss för sina revir och sina affärer.

Råare våld
Oavsett om kriminaliteten ökar eller inte så har våldet i vart fall blivit grövre och råare. Många ungdomar går omkring tungt beväpnande. Ett stort problem för polisen är gängens tillgång till mopeder. De flesta som blir skjutna av gängmedlemmar blir det från en moped. Polisen vill strypa tillgången av mopeder för de kriminella. Med en moped tar man sig fram nästan överallt och det blir lättare att fly efter en skottlossning. Enligt poliskommissarie Dan Windt måste deras arbete bli mer effektivt.

– Vi måste vara närvarande på gator och torg. I dag sker narkotikahandeln öppet på vissa platser i vår stad. Spaningsarbetet måste bli bättre. Vi måste helt enkelt bli mer effektiva. Vi lägger tyngdpunkten på gatulangarna. Vi försöker göra det så svårt som möjligt för dem genom vår närvaro. Att hela tiden vara på plats där det händer, säger Dan Windt och fortsätter:

– Alla måste hjälpa till! Alla berörda myndigheter måste jobba integrerat för att lyckas. Även näringslivet måste dra sitt strå till stacken.

Stora mörkertal
Bilden av ett Göteborg där brottsligheten sjunker kan diskuteras. Det finns ett stort mörkertal av händelser som inte finns med i statistiken. Alla inblandade myndigheter måste fortsätta det förebyggande arbetet så att brottsligheten kan stävjas långvarigt.

Ungefär samtidigt som författandet av denna artikel så utbröt nya uppgörelser mellan fyra rivaliserande gäng. En vecka tidigare dödades en person i ytterligare en skottlossning. Polisen och samhället ställs hela tiden inför nya utmaninga

Text Christer Renlid

Foto: “Götaplatsen“ Blondinrikard Fröberg. (CC BY 2.0). Via Flickr.