Friguiden i samarbete med KRIS

Ett samarbete mellan KRIS och Friprojektet inom Riksförbundet Attention har kommit till stånd. Samarbetet innebär bland annat att personer från KRIS deltagit i Friprojektets inspirationsmaterial Friguiden.Friguiden 1

Friprojektet är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD som kommer ut från anstalt. Friguiden är ett inspirationsmaterial för personer som brottas med kriminalitet och/eller missbruk som har funktionsnedsättningen ADHD, men även för personer som känner igen sig i symptomen men inte har fått någon diagnos.

Efter ett liv med kriminalitet och missbruk, så är det många bitar som ska falla på plats igen. Det kan vara nog så tufft – även för personer som inte har någon funktionsnedsättning. Har man dessutom andra kringliggande svårigheter så kan resan till ett nytt liv bli betydligt svårare.

Tanken med Friguiden var att samla en massa berättelser från personer som har löst de här problemen och göra ett material av det som många kan ta del av.  I Friguiden har personer som har egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk, samt har ADHD eller känner igen sig i den symptombilden, delat med sig av sina historier. Det rör frågor inom områden som att skaffa sig ett arbete, att få sina relationer att fungera, ekonomi och så vidare. Nicole Wolpher är projektledare på Friguiden tillsammans med Johan Bysell och Olle Hård.

– Vår förhoppning med Friguiden är att ge hopp och inspiration till personer med ADHD som står inför att bryta med kriminalitet och missbruk. Att materialet ska kunna vara till hjälp i den processen, säger Nicole Wolpher.

Hur har ni arbetat med det?

– Vi har intervjuat personer som berättar om vad de själva gjort och vad som varit viktigt för dem i sin förändringsprocess. Jag rekommenderar de som är intresserade att klicka in på Friguiden.se och titta på de korta filmklippen med intervjuerna.

Hur ser du på samarbetet med KRIS?

– Mycket positivt! Vi har fått ett varmt bemötande och mötts med stort intresse kring dessa frågor, samt lärt oss mycket av de samtal vi haft. Att de personer som deltagit i intervjuerna har valt att dela med sig av sina berättelser har varit avgörande för vårt arbete.

Har projektet fått bra respons?

– Mycket! Det finns en stor efterfrågan om kunskap kring ADHD på många olika nivåer; såväl inom brukarorganisationer som hos myndigheter och andra verksamheter.

Hur kommer man i kontakt med er?

– Projektet avslutas under hösten, men på webbsidan Friguiden.se finns materialet tillgängligt, och finns det andra frågor om ADHD går det bra att vända sig till Attentions lokalföreningar.

Text: Christer Renlid