FENIX 019 blir KRIS Örebro

Inom kort kommer kamratföreningen Fenix 019 i Örebro att byta namn till  KRIS Örebro.I Örebro jobbar man hårt för inför övergången till KRIS. Fenix 019 var för några år sedan en KRIS förening. Fel personer i betydelsefulla positioner såg till att föreningen blev utesluten av RIKS KRIS styrelse. Allehanda oegentligheter var anledningen till uteslutningen. Nu har det städats upp ordentligt i föreningen och föreningsmedlemmarna ser med tillförsikt på framtiden. Steve Holm är samordnare för KRIS Örebro.

– Vi börjar få ordning på föreningen nu. Det känns otroligt skönt att få börja om som en KRIS förening igen, s äger Steve Holm.

Vad är avgörande för att ni ska kunna bli en KRIS-förening igen?

– Viljan framför allt. Vi har jobbat hårt med att städa upp i föreningen. Vi jobbar på att återskapa förtroendet från våra samarbetspartners. Vi har många bra verksamheter under vårt paraply.

Vilka då?

– Vi bedriver öppenvård som fungerar bra. Vi driver ett skyddat boende och har tillsynslägenheter. Vårt mål är att komma igång med ett stödboende för kvinnor också – men där är vi inte än. Bilrekond är en annan verksamhet som vi är stolta över. En annan verksamhetsgren som är nog så viktig – vår kamratförening. Vi jobbar hårt på att få igång den igen. Kamratföreningen är något av stommen i verksamheten.

Hur ser samarbete ut med kriminalvården?

– Bra! Men det kan bli ännu bättre. Vår förhoppning är att övergången till KRIS kommer att innebära att vi kan återfå förtroendet att göra anstaltbesök. Anstaltbesöken är viktiga för att värva nya medlemmar som är i behov av vår hjälp. En viktig samarbetspartner är Örebro kommun. Föreningen har haft ett bra samarbete med kommunen.

– Vi välkomnar att Fenix 019 blir KRIS . Det är positivt att man städat upp i föreningen. Det ska framhållas att vi redan nu har ett bra samarbete med Fenix 019. Namnet i sig är av underordnad betydelse, säger Ann-Kristine Olofsson, enhetschef på socialtjänsten.

Kan samarbete utvecklas mer när Fenix 019 blir KRIS Örebro?

– Vi står i en ständig dialog med företrädare för Fenix 019 så visst finns det utvecklingspotential.

KRIS förbundsordförande, Christer Karlsson, är nöjd med framstegen.

– Det känns bra att de är på banan igen, vi ser fram i mot ett bra samarbete och önskar dem välkomna till oss, säger Christer Karlsson.

 

Text: Christer Renlid